Dovolenka Interná ambulancia
       11.9.2017 07:52

Z dôvodu čerpania dovolenky Interná ambulancia na 2. poschodí neordinuje

ZP DȎVERA, a.s. - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI S ÚHRADOU ODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
       21.8.2017 10:53

Dôvera ZP, a.s. oznamuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, že s účinnosťou od 1. októbra 2017 p r e s t a n e uhrádzať odkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom. V praxi to znamená, že nepreplatí žiadne zdravotné výkony za odkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú s dátumom ošetrenia po 1. septembri 2017 tým svojim poistencom, ktorí majú dlh na verejnom zdravotnom poistení.

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude aj naďalej uhrádzať neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom, ktorú je potrebné vykazovať v súlade s Metodickým usmernením č. 5/1/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.

V súlade s platnými zákonmi nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti nemajú poistenci, ktorí sú zaradení v Zozname dlžníkov. Dlžník má nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Pre vylúčenie pochybností, ide o dlžníkov (poistencov), ktorí sú evidovaní v zozname dlžníkov a majú dlh na verejnom zdravotnom poistení. Títo dlžníci boli ZP Dôvera opakovane písomne upozornení na spomínaný dlh a boli vyzvaní k jeho úhrade.

V Zozname dlžníkov nie sú uvedení zamestnanci, za ktorých nezaplatil zdravotné odvody ich zamestnávateľ. Obmedzenie úhrady za zdravotnú starostlivosť sa na nich nevzťahuje podobne ako na dlžníkov, u ktorých to určuje zákon.
Zoznam dlžníkov, dostupný na internetovej stránke www.dovera.sk, je priebežne aktualizovaný a dlžníkov, ktorí dlh uhradia, ZP Dôvera zo zoznamu bezodkladne vymaže. Prehľad o tom, koľko dlžníkov je medzi ošetrenými pacientmi, sa nachádza na hlavnej stránke ZP v Elektronickej pobočke.

Dovolenka Detské SONO
       15.8.2017 08:51

Dňa 4.9.2017 bude detské SONO z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

Dovolenka Interná ambulancia
       11.8.2017 07:41

V dňoch 14.8.2017 a 28.8.2017 až 31.8.2017 nebude ordinovať Interná ambulancia MUDr. Adamčáková.

Výzva na energetický audit
       13.7.2017 13:33

Zverejňujeme výzvu na prekladanie ponúk na vykonanie energetického auditu. Viac v prílohe.

Prílohy:
Výzva na energetický audit (258 kB)
Výzva na energetický audit - vysvetlenie (258 kB)

Dovolenka Neurologické ambulancie
       6.7.2017 07:21

Neurologická ambulancia 2. poschodie od 6.7.2017 do 21.7.2017 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Neurologická ambulancia 3. poschodie od 5.8.2017 do 1.9.2017 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Kardiologická ambulancia DOVOLENLKA
       19.6.2017 13:57

V dňoch od 3.7.2017 do 7.7.2017 a od 17.7.2017 do 28.7.2017 nebude kardiologická ambulancia MUDr. Podmanický ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Detské sono - dovolenka
       19.6.2017 09:16

V dňoch od 10.7.2017 do 14.7.2017 a od 24.7.2017 do 4.8.2017 detské sono neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Algeziologická a anestéziologická ambulancia
       9.6.2017 12:42

Dňa 14.6.2017 Algeziologická a anestéziologická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Dovolenka pľúcna ambulancia
       9.6.2017 09:12

V dňoch 14.6.2017 - 16.6.2017 z dôvodu čerpania dovolenky nebudú ordinovať obe pľúcne ambulancie MUDr. Volentierova, MUDr. Zvaríková

Výročná správa za rok 2016
       2.6.2017 11:29

V prílohe sa nachádza výročná správa za rok 2016

Prílohy:
Výročná správa za rok 2016 (2.4 MB)

Gynekologická ambulancia dovolenka
       31.5.2017 13:05

Dňa 2.6.2017 nebude ordinovať MUDr. Svinčiaková na gynekologickej ambulancii na 1. poschodí s dôvodu čerpania dovolenky.

Urogynekologická ambulancia dovolenka
       31.5.2017 13:03

Dňa 7.6.2017 nebude ordinovať urogynekologická ambulancia z dôvodu čerpania dovolenky

Onkogynekologická ambulancia dovolenka
       31.5.2017 13:02

Dňa 31.05.2017 t.j. stredu onkogynekologická ambulancia neordinuje z dôvodu zákonného voľna.

Cievna ambulancia - dovolenka
       31.5.2017 11:13

V dňoch 5.,7.,12.6.2017 cievna ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky

Interná amb. MUDr.Adamčáková - dovolenka
       31.5.2017 08:46

V dňoch 5.-6.6.2017 t.j. pondelok, utorok interná ambulancia - MUDr. Adamčáková neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky

Hematologická ambulancia dovolenka
       30.5.2017 14:09

Dňa 2.6.2016 t.j. piatok hematologická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky

HTO ambulancia
       10.4.2017 11:30

Dňa 13.4.2017 nebude z dôvodu čerpania dovolenky hematologická ambulancia ordinovať.

Detské SONO
       23.3.2017 07:26

Detská SONO ambulancia dňa 24.3.2017 neordinuje

Zákaz návštev
       20.1.2017 11:09

Od 17.2.2017 sú návštevy na oddeleniach opäť povolené.
------------
Na základe zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky v regióne okresu Brezno, na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica
s účinnosťou od dňa 20. januára 2017

z a k a z u j e m

návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. až do odvolania.

MUDr. Ján Mačkin, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.

Prílohy:
138-prikaz-12017.pdf (266 kB)

Oznámenie o zmene riaditeľa
       16.12.2016 13:16

Dňa 09.12.2016 MUDr. Peter Mečiar zaslal predsedovi Správnej rady a predsedovi Dozornej rady odstúpenie z funkcie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ktoré bolo dňa 12.12.2016 akceptované zasadnutím Správnej rady.

Dňa 12.12.2016 Správna rada poverila vedením nemocnice MUDr. Jána Mačkina do doby ukončenia výberového konania.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa NsP BR je v sekcii Kariéra.

Mikuláš v Nemocnici
       9.12.2016 10:15

Aj ku nám zavítal Mikuláš a rozdával darčeky a radosť
foto

HTO ambulancia
       6.12.2016 11:21

Detská hematologická ambulancia neordinuje 28.12.2016.

Hematologická ambulancia neordinuje 23.,29.,30.12.2016.

Detské SONO
       1.12.2016 08:24

Dňa 2.12.2016 detské SONO neordinuje.

Nahlasovanie stravy
       25.11.2016 10:38

Dočasne sme zablokovali prihlasovanie sa do stravovacieho systému. Zamestnanci si môžu objednať obedy z intranetu.

Detské sono neordinuje
       23.11.2016 08:04

Dňa 25.11.2016 detské SONO neordinuje.

Detské sono neordinuje
       28.10.2016 08:54

Dňa 31.10.2016 Detské sono neordinuje

Dotácia z BBSK na prístrojové vybavenie pre pacientov pre NsP Brezno
       21.10.2016 08:59

Prioritou vedenia Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., je aby nemocnica mala dostatok prístrojovej a diagnostickej techniky. S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja nemocnica zakúpila diagnostické prístroje určené na diagnostiku kardiologických a onkologických ochorení. Včasná diagnostika týchto ochorení znamená včasnú prevenciu a pre pacientov väčšiu šancu na uzdravenie. Vedenie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ďakuje za podporu projektu poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja za Okres Brezno.

Prílohy:
Nové vybavenie a prístroje (265 kB)

Rekonštrukcia Centrálneho príjmu
       12.10.2016 10:44

V tomto čase prechádza Centrálny príjem chorých postupne rekonštrukciou všetkých jeho častí. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a pochopenie.
Ďakujeme

Detské sono neordinuje
       3.10.2016 08:54

7.10.2016 na detskej SONO ambulancii v NsP Brezno,n.o. sa nebude ordinovať.

Bezplatné Wi-Fi pripojenie
       2.8.2016 07:31

Nemocnica v Brezne zvyšuje komfort nielen svojim pacientom, ale aj návštevníkom nemocnice. V minulom týždni sme dokončili inštaláciu deviatich bezdrôtových prístupových bodov pre Wi-Fi sieť. Pokrytá je väčšina nemocnice, kde sa pohybujú pacienti – lôžková časť, kompletná poliklinika a čakárne na prízemí medzi CPCH a úrazovou ambulanciou. Rýchlosť aj kapacita sa bude monitorovať a prispôsobovať podľa potrieb.

Oprava pozemných komunikácií
       20.7.2016 14:26

Oprava pozemných komunikácií skončila. Do prevádzky sa spustil parkovací systém, prosíme o rešpektovanie dopravných predpisov a značení.

Obnova vodorovného značenia bude realizovaná v blízkej dobe.

Výzva na predloženie ponuky
       13.7.2016 15:09

Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby s názvom „Príprava a vypracovanie transformačného plánu Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.“

Prílohy:
Príprava a vypracovanie transformačného plánu NsP Brezno, n.o. (425 kB)

Čerpanie dovolenie - Neurologická ambulancia
       6.7.2016 11:05

Z dôvodu čerpania dovolenie lekárov, sestier, rekonštrukcie a maľovania ambulancií, Vám oznamujeme zmenu ordinačných hodín na neurologických ambulanciách.

V čase uzavretia jednej ambulancie, bude zabezpečená ambulantná starostlivosť na druhej ambulancii a to podľa nasledujúceho rozvrhu:
Od 1.7.2016 do 31.7.2016 bude uzavretá ambulancia č. 1 na druhom poschodí
Od 1.8.2016 do 1.10.2016 bude uzavretá ambulancia č. 2 na treťom poschodí.

Za pochopenie ďakujeme

Výročná správa za rok 2015
       14.6.2016 09:43

V prílohe sa nachádza výročná správa za rok 2015

Prílohy:
Výročná správa 2015 (14.7 MB)

Oprava pozemných komunikácií
       6.6.2016 09:04

V čase od 8.6.2016 do 15.7.2016 sa bude vykonávať oprava ciest v areáli NsP Brezno.
V 1. fáze sa bude opravovať cesta z odbočky ku poliklinike - zastávka autobusu smerom ku poliklinike a transfúznej stanici. V 2. fáze výjazdová cesta.

V tomto čase bude zmenená doprava, závory ostanú otvorené a bude obojsmerná premávka na vstupnom a vyhradenom sanitkovom pruhu. Vzhľadom na zmenu buďte obozretní a dávajte pozor na výjazdy sanitiek ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Vyhradené platené parkoviská pred poliklinikou a detskou poliklinikou budú presmerované na horné zadné parkovisko. Na hornom parkovisku bude aj autobusová zastávka a budú sa tam aj otáčať autobusy. Prosíme cestujúcich aby sa nemotali po cestách, ale išli cez horné parkovisko na autobus. Všetci zamestnanci budú parkovať výhradne za závorou vo vnútornom areáli. Neparkujte pred vrátnicou. Miesto pred vrátnicou je vyhradené pre akútnych a imobilných pacientov. Kto môžete, neparkujte v tomto čase pred nemocnicou. Doprava bude v ranných hodinách usmernená zamestnancami ako aj iným značením. Spodné parkovisko bude funkčné s obmedzením.

Ďakujeme za porozumenie.

Začali sme poskytovať služby aj pre milovníkov zvierat
       10.5.2016 08:20

NsP Brezno,n.o. začala poskytovať služby aj pre milovníkov zvierat

- spolupracujeme so všetkými veterinárnymi lekármi okresu Brezno
- vykonávame rozsiahlu škálu biochemických, hematologických, mikrobiologických a histologických vyšetrení pre zvieratá
- poskytujeme moderné prístrojové vybavenie laboratórií
- poskytujeme erudovaný personál
- poskytujeme včasnú a správnu diagnostiku
- poskytujeme poradenstvo a konzultácie výsledkov pre veterinárov
- napomáhame lekárovi včas analyzovať zdravotný stav vášho zvieratka
- umožňujeme čo najrýchlejšie uskutočnenie liečby

Vďaka nastávajúcej spolupráci veterinárnych lekárov a NsP Brezno, n.o. sa poskytovaná zdravotná starostlivosť o Vaše zvieratko stane rýchlejšou a komplexnejšou.

2% z dane za rok 2015
       10.3.2016 07:50

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny:

31.3.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú
daňové priznanie

30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/3%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane

Prílohy:
V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane (0 kB)

Detské sono
       4.1.2016 09:32

Oznamujeme, že detské SONO až do odvolania neordinuje

Zmena v obvodnej ambulancii
       7.12.2015 09:06

Oznamujeme, že dňom 31.10.2015 ukončila pracovný pomer v našej organizácii MUDr.Nataša Lacková.
Od 3.11.2015 pracuje v závodnej ambulancii MUDr.Daniela Simanová.

Detská USG ambulancia
       20.7.2015 14:29

Detská USG ambulancia 31.7 a 7.8 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Referenčné hodnoty OKB 2015-07-08
       9.7.2015 08:13

Do sekcie nelôžkové odd. - OKB boli pridané referenčné hodnoty OKB 2015.

- referenčné hodnoty OKB 2015-07-08

Cenník výkonov a služieb 2016
       1.7.2015 13:03
Neurologická amb. II.
       8.6.2015 07:44

Od 1.6.2015 je opäť otvorená Neurologická ambulancia 2 na treťom poschodí polikliniky. Telefónne číslo je 048/2820 181

Cenníky výkonov
       29.5.2015 12:51

V zmysle novely zákona č. 578/2004 Z.z., § 79, ods.1 účinného od 1.6.2015 je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný uverejniť a dodržiavať:
1. Cenník všetkých zdravotných výkonov
2. Cenník zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdr.starostlivosti.

Prílohy:
Zoznam zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia (123 kB)
CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV (483 kB)

Oznam
       28.5.2015 07:02

Oznamujeme všetkým návštevníkom nemocnice, že vzhľadom na dlhodobé porušovanie dopravných predpisov v areáli nemocnice, predovšetkým porušovanie zákazu prechodu cez závoru vyhradenú pre záchranný integrovaný systém, budú všetky porušenia zaznamenané a následne riešené Okresným dopravným inšpektorátom. Státie vozidiel mimo vyznačených parkovacích miest bude priebežne kontrolovať mestská polícia v Brezne.

Všeobecne je v areáli nemocnice zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo iné omamné látky.

Výročná správa za rok 2014
       6.5.2015 10:16

V prílohe sa nachádza výročná správa za rok 2014.

Prílohy:
Výročná správa za rok 2014 (2.3 MB)

Bezplatná služba pre pacientov
       29.4.2015 11:20

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. zabezpečuje od 1.5.2015 pre pacientov rozvoz zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov do domácností.
Zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky Vám budú distribuované pravidelne alebo podľa potreby, pričom úhradu za pomôcku resp. doplatok, vyplatí pacient pri doručení dopravnou zdravotnou službou.
Bližšie informácie o novej službe Vám poskytne ošetrujúci lekár, sestra na ambulancii alebo zamestnanci Lekárne pri Nemocnici.

MUDr. Peter Mečiar
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o.

2% z dane za rok 2014
       11.3.2015 10:56

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny:

31.3.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú
daňové priznanie

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/3%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane

Prílohy:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2014 (45 kB)
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane 2014 (102 kB)

Gynekologická ambulancia
       27.2.2015 15:01

Gynekologická ambulancia je presťahovaná z 5. poschodia na 1. poschodie polikliniky.

Cenník výkonov 2015
       27.2.2015 14:52

cenník výkonov 01-03 2015

Prílohy:
cenník výkonov 01-03 2015 (146 kB)

Endokrinológia
       11.2.2015 10:40

Od pondelku 16.2.2014 bude Endokrinologická ambulancia MUDr. Kelemenovej presťahovaná na 1. poschodie polikliniky (bývalá ambulancia MUDr. Štrica)

MUDr. Martin Tkáčik - skríningová kolonoskopia
       10.12.2014 07:41

Oznamujeme, že od 1.12.2014 je zmluvne dohodnuté so všetkými ZP v SR vykonávanie výkonov preventívnej prehliadky – skríning kolorektálneho karcinómu. Jedná sa o výkony: 760sp, 760sn, 760pp, 760pn, 763sp, 763sn, 763pp, 763pn v gastroenerologickej ambulancii, v ktorej pracuje MUDr. Martin Tkáčik.
K tomu je potrebná konzultácia s pacientom a následné objednanie na tel.č.: 2820 106.

Parkovací systém
       5.12.2014 13:04

Parkovací systém sa spúšťa v pondelok 8.12.2014 o 9:00 hod. v skúšobnej dobe do 10.12.2014. V prílohe je Prevádzkový poriadok
pre parkovací systém.


Prílohy:
103-prevadzkovy-poriadok.pdf (510 kB)

Cenník výkonov 2014
       6.11.2014 09:01

Aktualizovaný cenník výkonov november 2014

Prílohy:
Cenník výkonov 11/2014 (144 kB)

Nový parkovací systém a systém dopravného značenia
       30.10.2014 11:40

Od 7. novembra 2014 dôjde k zmene systému parkovania. Bližšie informácie a cenník sú v prílohách.

Prílohy:
99-podbrezovan-str2.pdf (234 kB)
100-ceny-parkovanie.pdf (77 kB)

Detské SONO
       28.7.2014 07:33

28.7 a 1.8 sa na detskej sonografii MUDr. Ambrósovej neordinuje.

Oznam o reklame
       4.7.2014 09:55

V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou HMS, s,r.o. budú v objekte NsP Brezno inštalované reklamné zariadenia - TV panely. Panely nájdete v týchto priestoroch:
- Centrálny príjem chorých
- Úrazová ambulancia
- Chirurgická ambulancia
- Pľúcna ambulancia
- Hematologická ambulancia
- Onkogynekologická ambulancia
- Kardiologická ambulancia
- Cievna ambulancia
- Gynekologická ambulancia
- Ortopedická ambulancia

Kardiologická ambulancia
       10.6.2014 11:09

Od júna 2014 ordinuje MUDr. Krajči v kardiologickej ambulancii MUDr. Pástora. Ordinuje každý pondelok od 7:00 do 15:00 hod. Bližšie informácie sú tu:Kardiologická Ambulancia 1.
Nahlasujte sa telefonicky na konkrétny deň a čas u sestry 048/2820 244

Cenník výkonov 2014
       22.5.2014 11:19

Aktualizovaný cenník výkonov máj 2014

Prílohy:
Cenník výkonov 2014 (130 kB)

Gastroenterologická ambulancia
       14.5.2014 14:04

Oznamujeme Vám, že od 29.4.2014 je zmena ordinačných hodín v gastroenterologickej ambulancii (MUDr.Martin Tkáčik).
utorok: 7.00-12.00 a 12.30-15.00 pre poistencov všetkých ZP,
streda,piatok: 7.00-12.00 a 12.30-15.00 len pre poistencov VšZP.

Výročná správa za rok 2013
       13.5.2014 10:01Prílohy:
Výročná správa za rok 2013 (24.1 MB)

Seminár Tále 2014
       24.4.2014 09:57

Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPA aSSLaZZ o.z. v Brezne, NsP Brezno, n.o., Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov Vás pozývajú na krajský seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 17. mája 2014 do hotela Stupka na Táloch.


Prílohy:
Pozvánka na seminár Tále máj 2014 (708 kB)

Odborný seminár
       3.3.2014 12:39

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Brezne Vás pozýva na odborný seminár, ktorý sa bude konať 28.marca 2014 v Mestskom dome kultúry.

Téma: Vzdelávanie - cesta k modernej ošetrovateľskej starostlivosti.

Prílohy:
90-28iii2014.pdf (188 kB)

Cenník výkonov 2014
       26.2.2014 14:12

Cenník výkonov platný od 1.1.2014, aktualizácia február 2014

Prílohy:
Cenník výkonov 2014 (129 kB)

2% z dane za rok 2013
       14.2.2014 10:03

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny:

31.3.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú
daňové priznanie

30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/3%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane

Prílohy:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane 2013 (101 kB)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2013 (46 kB)

Výročná správa za rok 2012
       12.6.2013 08:49Prílohy:
Výročná správa 2012 (3 MB)

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb máj - jún 2013
       7.5.2013 07:55

V prílohách nižšie sú rozpisy lekárenských pohotovostných služieb v Brezne na máj a jún 2013. Oproti pôvodnému rozpisu došlo ku zmenám.

Prílohy:
služby máj 2013 (23 kB)
služby jún 2013 (23 kB)

Príkaz riaditeľa: od 8.3.2013 ruším zákaz návštev
       12.3.2013 14:42

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica s účinnosťou od dňa 08. marca 2013 ruším príkaz riaditeľa NsP Brezno, n.o. č.1/2013, ktorým boli zakázané návštevy na všetkých oddeleniach NsP Brezno, n.o. na základe zvýšeného výskytu chrípky a chrípkových ochorení.

Dotazník spokojnosti pacienta
       4.3.2013 14:29

Vážený pacienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR) v rámci vykonávania kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach vyhotovil Dotazník spokojnosti pacienta, ktorý je určený pre respondentov - pacientov, ktorí boli hospitalizovaní v akomkoľvek zdravotníckom zariadení v priebehu rokov 2009 až 2012.

V súvislosti s požiadavkou NKU SR si Vás dovoľujeme informovať, že predmetný dotazník je zverejnený na internete:
Dotazník spokojnosti pacienta - NKÚ SR.
Dotazník bude možné vyplniť do 28.3.2013

Príkaz riaditeľa: Zákaz návštev od 22.2.2013
       22.2.2013 14:42

Na základe zvýšeného výskytu chrípky a chrípkových ochorení na oddeleniach NsP Brezno, n. o. a na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica s účinnosťou od dňa 22. februára 2013 zakazujem návštevy na všetkých oddeleniach NsP Brezno, n.o. až do odvolania. Žiadam všetkých zamestnancov, aby uvedený príkaz dodržiavali a zabezpečili jeho realizáciu.

Príbuzným pacientov ďakujeme za pochopenie.

2% z dane
       18.2.2013 11:59

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny:

31.3.2013 - posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú
daňové priznanie

30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/3%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane


Prílohy:
Vyhlásenie 2% 2012 (143 kB)
Povrdenie 2% 2012 (30 kB)

Zmena telefónnych čísel v NsP Brezno
       21.11.2012 08:32

Vážení občania,
od 30.11.2012 sa mení telefónna prevoľba 048 / 6302xxx na novú:
048 / 2820xxx.
Klapky - posledné trojčíslie zostáva nezmenené. Súbežne s novými číslami budú fungovať ešte 2 staré :
048 / 6302 111, resp. 048 / 2820 111 (spojovateľka) a 048 / 6302 130, resp. 048 / 2820 130 (sekretariát).

Za danú situáciu a prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.
NsP Brezno

Seminár Tále 2012
       31.10.2012 14:16

Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSS a PA a o.z. SLS a Detské oddelenie NsP Brezno, n.o.
Vás pozývajú na okresný seminár dňa 1.12.2012 do hotela Stupka na Táloch

Pozvánka + program

Registrácia sestier
       29.10.2012 12:50

Dôležíté informácie ohľadom Registrácie sestier do komory

Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ
       1.10.2012 08:29

NsP Brezno n.o. – prístroje zakúpené v rámci projektu „Komplexná
rekonštrukcia a modernizácia NsP Brezno - zateplenie fasád, výmena výplní
otvorov, nákup zdravotníckeho zariadenia“


Prílohy:
pristroje-z-projektu_2012.pdf (734 kB)

Aktualizované dokumenty pre OKL - úsek mikrobiológie
       13.6.2012 10:53

V OKL - úsek mikrobiológie boli aktualizované dokumenty - prehľady citlivostí pre rok 2011.

Uzatvorenie chodieb z dôvodu výmeny okien
       6.6.2012 10:06

Poliklinika:
Z dôvodu výmeny schodiskových okien, od 2.6. - 10.6. bude uzatvorené schodiská. V uvednom čase je nutné používať výťahy.

Prízemie polikliniky bude uzatvorené 8.6.2012 od 15:00

Lôžková časť
Výmena chodbových okien sa bude realizovať od 9.6. - 17.6.2012.

Rozpis výmeny okien
       29.3.2012 14:43

Objekt: Lôžková časť


- 4. poschodie, GPO (severná strana) - výmena okien + dvere balkón od 1.4. - 16.4.2012
- 4. poschodie, GPO (severná a južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 10.4. - 16.4.2012
- 4. poschodie GPO (južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 12.4. - 16.4.2012
- 4. poschodie GPO (južná strana), príjmová ambulancia - od 12.4. - 16.4.2012 o 17.00 hod. celkové ukončenie
- 3. poschodie, chirurgické odd. (severná strana) - od 12.4. - 16.4.2012
- 3. poschodie, chirurgické odd. (severná + južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 17.4. - 20.4.2012
- 3. poschodie, chirurgické odd. (severná + južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 20.4. - 23.4.2012 o 17.00 hod.

Doplnené:
- 2. poschodie, Interné oddelenie (severná a južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 23.4. - 4.5.2012
- 3. poschodie, Chirurgické oddelenie (severná a južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 30.4. - 11.5.2012
- 1. poschodie, Neurologické oddelenie (severná a južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 7.5. - 18.5.2012

Odborný seminár - Dialýza
       28.2.2012 13:48

Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPA a SSLaAZ o.z. v Brezne, a Hemodialyzačné odd. NsP Brezno, n.o.

Téma: Svetový deň obličiek

Bližšie informácie a leták na stiahnutie

Darovanie 2% z daní
       15.2.2012 12:44

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Viac informácií na odkaze 2% z dane za rok 2011

Odborné semináre na mesiac Február
       26.1.2012 09:16

Dňa 8.2.2012 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí polikliniky NsP Brezno, n.o. sa uskutoční stomatologický odborný okresný seminár.
Viac informácií v sekcii Semináre
->Doplnená fotogaléria<-

Dňa 22.2.2012 o 13:30 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí polikliniky NsP Brezno, n.o. sa uskutoční internistický odborný okresný seminár.
Viac informácié v sekcii Semináre

Leták - interné
Leták - stomatológia

Harmonogram výmeny okien na objekte Poliklinika
       25.1.2012 08:22

Harmonogram výmeny okien na objekte Poliklinika

Z dôvodu zníženia vonkajších teplôt sa upravuje harmonogram pre objekt poliklinika.


- 6. poschodie, finančná učtáreň - od 13.2. - 17.2.2012
- 5. poschodie, referát BOZP + voľná miestnosť - od 13.2. - 17.2.2012
- 4. poschodie, zubná amb. Dr. Kordíková - od 20.2. - 24.2.2012
- 3. poschodie, kožná amb. Dr. Bellová - od 23.2. - 27.2.2012
- 3. poschodie, čakáreň pre neurolog. a psych. amb. - od 6.2. - 10.2.2012

Ostatné termíny výmeny okien plánované na mesiac Február ostávajú v platnosti.


- 7. poschodie, riaditeľ + sekretariát - od 26.1. - 29.1.2012
- 6. poschodie, Operatívna evidencia, sklad IT, kancelária (FÚ voľná) - od 26.1. - 29.1.2012
- 6. poschodie, odd. pre styk so ZP od 23.1. - 29.1.2012
- 6. poschodie, Správa majetku - od 23.1. - 29.1.2012
- 6. poschodie, informačná technika - od 23.1. - 29.1.2012
- 5. poschodie, kancelária vedúcej sestry - od 23.1. - 29.1.2012
- 5. poschodie, zubný technik (p. Ondík) - od 6.2. - 11.2.2012
- 5. poschodie, Urogyn. ambulancia - od 6.2. - 9.2.2012
- 5. poschodie, zubný technik p. Krajč - od 30.1. - 3.2.2012
- 5. poschodie, Urolog. ambulancia + čakáreň - od 9.2. - 12.2.2012
- 4. poschodie, Kardiolog. ambulancia + ECHO amb. od 30.1 - 5.2.2012
- 4. poschodie, zubná amb. Dr. Kamzíková - od 6.2. - 10.2.2012
- 4. poschodie, očná amb. Dr. Wolfrámová - od 9.2. - 12.2.2012
- 4. poschodie, denná miestnosť Dr. Krajč - od 9.2. - 12.2.2012
- 3. poschodie, zubná amb. Dr. Čemsák - od 16.2. - 20.2.2012
- 3. poschodie, zubná amb. Dr. Krajč - od 16.2. - 20.2.2012
- 3. poschodie, neurologická + psych. amb. - od 16.2. - 20.2.2012
- 3. poschodie, zubné RTG - od 16.2. - 20.2.2012

Upozornenie: uvedené termíny výmeny okien sú podmienené vplyvom vonkajšej teploty. V prípade zníženia teplôt môžu byť uvedené termíny upravované.