Bezplatné Wi-Fi pripojenie

Nemocnica v Brezne zvyšuje komfort nielen svojim pacientom, ale aj návštevníkom nemocnice. V minulom týždni sme dokončili inštaláciu deviatich bezdrôtových prístupových bodov pre Wi-Fi sieť. Pokrytá je väčšina nemocnice, kde sa pohybujú pacienti – lôžková časť, kompletná poliklinika a čakárne na prízemí medzi CPCH a úrazovou ambulanciou. Rýchlosť aj kapacita sa bude monitorovať a prispôsobovať podľa potrieb.