Interná amb. MUDr.Adamčáková - dovolenka

V dňoch 5.-6.6.2017 t.j. pondelok, utorok interná ambulancia - MUDr. Adamčáková neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky