Onkogynekologická ambulancia dovolenka

Dňa 31.05.2017 t.j. stredu onkogynekologická ambulancia neordinuje z dôvodu zákonného voľna.