Urogynekologická ambulancia dovolenka

Dňa 7.6.2017 nebude ordinovať urogynekologická ambulancia z dôvodu čerpania dovolenky