Lekár OAIM, ZZS

Pracovná pozícia: Lekár

Miesto výkonu práce: OAIM, ZZS

Podmienky prijatia:
- VŠ II. st., lekárska fakulta
- 6 mesačná prax OAIM, ZZS

Špecializácia v odbore pediatria vítaná.
Nástup: ihneď


Kontakt: 048/2820489, 048/2820436 personalne@nspbr.sk