Vedúci/ vedúca oddelenia pre styk so zdravotnými poisťovňami

Príjmeme do pracovného pomeru na pracovné miesto Vedúceho/ vedúcu oddelenia pre styk so zdravotnými poisťovňami

Informácie o pracovnom mieste:

Organizácia a vedenie oddelenia styku so zdravotnými poisťovňami (ZP) a príjmovej kancelárie nemocnice. Vykonáva fakturáciu výkonov a dobropisov voči zmluvným zdravotným poisťovniam, komerčným poisťovniam, zamestnávateľom, lekárom, samoplatcom a ostatným organizáciám na základe zmlúv. Komunikuje so zdravotnými poisťovňami ako osoba poverená na základe zmlúv so ZP, s ÚDZS a VÚC. Komunikuje pri zúčtovaní výkonov zdravotnej starostlivosti so ZP prostredníctvom elektronických podateľní, reklamuje chybne naúčtované výkony. Vedie agendy: zmluvy so zdravotnými poisťovňami, personálne obsadenie ambulancií z hľadiska požiadaviek ÚDZS, VÚC a ZP, podieľa sa na vypracovaní interných cenových výmerov.

Termín nástupu: 01.11.2017
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Viac informácií v prílohe


Prílohy:
(299.7 kB)