Zvýšený výskyt dopravných priestupkov

Na základe zvýšeného výskytu dopravných priestupkov bola dohodnutá súčinnosť s príslušníkmi štátnej polície pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky. V prípade opakovaného porušovania dopravných predpisov budu hriešnici zasielaní na prešetrenie na dopravnú políciu.
Veríme,že správnym a dôsledným dodržiavaním pravidiel prispejete k bezpečnej doprave v našom areáli.