Verejná zbierka „Vianočný dar pre dlhodobo chorých“

Vážení priatelia, kolegovia, pacienti a návštevníci našej nemocnice,

dovoľujeme si Vás požiadať o ľubovoľný finančný príspevok na rekonštrukciu a zaobstaranie materiálno-technického vybavenia našej liečebne pre dlhodobo chorých.

Naša liečebňa pre dlhodobo chorých s kapacitou 20 lôžok poskytuje dlhodobú a komplexnú liečebno-ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom zmierniť zdravotný deficit dlhodobo chorých pacientov, stimulovať ich pohybové schopnosti a mentálne funkcie. Je umiestnená na prízemí našej nemocnice. Liečebná starostlivosť je poskytovaná pre pacientov so širokou škálou ochorení, najmä:

- s kardiovaskulárnymi ochoreniami, prevažne stavy po kardiálnej dekompenzácii,
- po náhlych cievnych mozgových príhodách,
- po ťažkých úrazoch a fraktúrach,
- s malígnymi ochoreniami orgánových systémov,
- s diabetes mellitus a jeho orgánových kompikácii,
- s nehojacimi sa chronickými ulcerami predkolení,
- s algickými syndrómami.

Priestory ako i vybavenie liečebne sú však už zastarané a samotní pacienti sa v nich už necítia dobre. Liečebňa nemohla byť zahrnutá do pripravovanej rekonštrukcie nemocnice z eurofondov, keďže neposkytuje akútnu zdravotnú starostlivosť, pre ktorú boli eurofondy určené.

Vzhľadom k tomu, a napriek našej ťažkej finančnej situácii, chceme liečebňu zrenovovať. Preto sme sa rozhodli uskutočniť medzi Vami, ako i nami zamestnancami nemocnice samotnými, túto verejnú zbierku.

Veríme, že napriek tomu, že náš región nepatrí medzi najbohatšie regióny Slovenska, sa nám podarí vyzbierať dostatok finančných zdrojov.

Podľa vyzbieraného výťažku sa v druhej polovici januára 2018 rozhodne, aký rozsah renovácie liečebne si môžeme dovoliť. Následne začneme s renováciou liečebne.

Chceme, aby každý jeden z nás, v prípade potreby bol liečený v takých priestoroch, ktoré sú dôstojné a cíti sa v nich, napriek tomu, že je v nemocnici, čo najpríjemnejšie.

Prispieť na túto verejnú zbierku môžete v dňoch od 27.11.2017 do 10.01.2018 do pevných pokladničiek pri dvoch hlavných vstupoch do nemocnice alebo bankovým prevodom na naše číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0029 4304 7495.

Vopred Vám srdečne ďakujeme za tento Váš vianočný dar. O výťažku zbierky a o rekonštrukcii liečebne Vás budeme informovať.

Verejná zbierka:

organizátor: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
registrové č.: 602-2017-008771
názov: Vianočný dar pre dlhodobo chorých
zbierku zapísal do registra zbierok: Okresný úrad Brezno


Prílohy:
Povolenie verejnej zbierky LDCH (954.2 kB)
Verejná zbierka LDCH (368.6 kB)
Fotky LDCH (8.2572265625 MB)