Verejná zbierka „Vianočný dar pre dlhodobo chorých“

Informácia o vyzbieranej sume počas prvých troch týždňov trvania verejnej zbierky „Vianočný dar pre dlhodobo chorých“

Za prvé tri týždne trvania verejnej zbierky od 27.11.2017 do 18.12.2017 sa vyzbierala na rekonštrukciu liečebne pre dlhodobo chorých Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. spolu suma 489,97 eur.

Prispieť na túto verejnú zbierku je možné do 10.01.2018 do pevných pokladničiek pri dvoch hlavných vstupoch do nemocnice alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0029 4304 7495.

Všetkým doterajším i budúcim darcom za ich príspevky ďakujeme.