Zákaz návštev

Príkaz riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.
č. 2/2018

Na základe zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky v regióne Brezno, na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica

s účinnosťou od dňa 26. januára 2018

z a k a z u j e m

návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnica s Poliklinikou Brezno, n.o. až do odvolania.