Lekár - gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Lekár - gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Pracovná pozícia: Lekár
Oddelenie: gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Podmienky prijatia:
- VŠ II. st., lekárska fakulta
- vhodné aj pre absolventa

Špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo vítaná.
Nástup: ihneď

Kontakt: 048/2820489, personalne@nspbr.sk

Lekár so špecializáciou - interné oddelenie

Pracovná pozícia: Lekár so špecializáciou
Oddelenie: Interné oddelenie
Podmienky prijatia:
- VŠ II. st., lekárska fakulta
- špecializácia v odboroch interného lekárstva

Nástup: ihneď

Kontakt: 048/2820489, personalne@nspbr.sk

Vedúci/ vedúca oddelenia pre styk so zdravotnými poisťovňami

Príjmeme do pracovného pomeru na pracovné miesto Vedúceho/ vedúcu oddelenia pre styk so zdravotnými poisťovňami

Informácie o pracovnom mieste:

Organizácia a vedenie oddelenia styku so zdravotnými poisťovňami (ZP) a príjmovej kancelárie nemocnice. Vykonáva fakturáciu výkonov a dobropisov voči zmluvným zdravotným poisťovniam, komerčným poisťovniam, zamestnávateľom, lekárom, samoplatcom a ostatným organizáciám na základe zmlúv. Komunikuje so zdravotnými poisťovňami ako osoba poverená na základe zmlúv so ZP, s ÚDZS a VÚC. Komunikuje pri zúčtovaní výkonov zdravotnej starostlivosti so ZP prostredníctvom elektronických podateľní, reklamuje chybne naúčtované výkony. Vedie agendy: zmluvy so zdravotnými poisťovňami, personálne obsadenie ambulancií z hľadiska požiadaviek ÚDZS, VÚC a ZP, podieľa sa na vypracovaní interných cenových výmerov.

Termín nástupu: 01.11.2017
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Viac informácií v prílohe

Prílohy:
143-vk-oszp.pdf (299.7 kB)

Lekár - neurologické oddelenie

Lekár - neurologické oddelenie

Pracovná pozícia: Lekár
Oddelenie: neurologické oddelenie
Podmienky prijatia:
- VŠ II. st., lekárska fakulta
- vhodné aj pre absolventa

Špecializácia v odbore neurológia vítaná.
Nástup: ihneď

Kontakt: 048/2820489, personalne@nspbr.sk

Lekár - detské oddelenie

Pracovná pozícia: Lekár
Oddelenie: detské oddelenie
Podmienky prijatia:
- VŠ II. st., lekárska fakulta
- vhodné aj pre absolventa

Špecializácia v odbore pediatria vítaná.
Nástup: ihneď

Kontakt: 048/2820489, personalne@nspbr.sk


Lekár - interné oddelenie

Pracovná pozícia: Lekár
Oddelenie: Interné oddelenie
Podmienky prijatia:
- VŠ II. st., lekárska fakulta
- vhodné aj pre absolventa

Nástup: ihneď

Kontakt: 048/2820489, personalne@nspbr.sk

Lekár OAIM, ZZS

Pracovná pozícia: Lekár

Miesto výkonu práce: OAIM, ZZS

Podmienky prijatia:
- VŠ II. st., lekárska fakulta
- 6 mesačná prax OAIM, ZZS

Špecializácia v odbore pediatria vítaná.
Nástup: ihneď


Kontakt: 048/2820489, 048/2820436 personalne@nspbr.sk

Zdravotnícky záchranár, sestra

Pracovná pozícia: zdravotnícky záchranár, sestra

Miesto výkonu práce: Centrálny príjem chorých NsP Brezno, n.o.

Podmienky prijatia:
- vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár (SZŠ, VŠ I.st.)
- vzdelanie v odbore sestra (SZŠ, VŠ I.st., VŠ II.st.)
- vhodné aj pre absolventa

Nástup: ihneď

Kontakt: 048/2820489, personalne@nspbr.sk

Farmaceut

Pracovná pozícia: Farmaceut

Podmienky prijatia:
- VŠ II. st. v odbore farmácia
- vhodné aj pre absolventa

termín: ihneď

kontakt: 048/2820 489
personalne@nspbr.sk

Sestra

Pracovná pozícia: sestra

Podmienky prijatia:
- vzdelanie v odbore (SZŠ, VŠ I.st., VŠ II.st.)
- vhodné aj pre absolventa

Nástup: ihneď

Kontakt: 048/2820489, personalne@nspbr.sk