Kontakt


Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. ,
Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
zapísaná v registri neziskových organizácií Okresného úradu Banská Bystrica pod reg. č.: OVVS/NO-14/2002
v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687
Bankové spojenie: Tatra banka , a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736
IBAN pre darovanie: SK13 1100 0000 0026 2177 8738
nspbr@nspbr.sk
tel.č. 048/ 2820 111Zväčšiť mapu

Napíšte nám:Odoslať na:CAPTCHA Image
Znovu načítaj obrázok

Opíšte kód z obrázku: