Odborný seminár - Dialýza

Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPA a SSLaAZ o.z. v Brezne, a Hemodialyzačné odd. NsP Brezno, n.o.

Vás pozývajú na odborný celoústavný seminár, ktorý sa uskutoční 14.marca 2012 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí polikliniky NsP Brezno, n.o.

Téma: Svetový deň obličiek

Registrácia s registračným číslom od 13:00 hod.


Prílohy:
dialyza2012.pdf (181.7 kB)