1. a 2. fáza očkovania

Covid-19

Na budúcotýždňové (4.týždeň) očkovanie v našej nemocnici, bližšie pozrite Začíname s vakcináciou , sa môžu u p. Srnkovej, srnkova@nspbr.sk, 0905376906 prihlasovať okrem osôb zaradených do 1. fázy očkovania, ktorými sú:

  • zdravotnícki pracovníci,
  • študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,
  • zamestnanci zariadenia sociálnych služieb,
  • terénni sociálni pracovníci,
  • zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici,
  • zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,
  • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
  • zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
  •  aj soby zaradené do 2. fázy očkovania, t. j. osoby s vekom najmenej 85 rokov.