Rekonštrukcia oddelení

V priebehu celého kalendárneho roka 2018 sa pripravujeme na veľkú rekonštrukciu nemocnice. V súčasnosti prebiehajú potrebné prípravné práce, vypracúvajú sa podklady ku verejným obstarávaniam a prebieha mnoho ďalších nevyhnutných aktivít. Na doteraz najväčšiu investičnú akciu financovanú z veľkej časti eurofondmi sa musíme prichystať aj priestorovo, preto sa jednotlivé pracoviská musia presťahovať do náhradných priestorov. Popri […]

Pokračuj v čítaní

Nové počítače pre lôžkové oddelenia

Aj v roku 2018 pokračujeme v zlepšovaní informačných technológií v našej nemocnici. Tento rok sa oddelenie informatiky zameralo na obmenu počítačov lôžkových oddelení. V roku 2018 sa celkovo obmieňa 80 počítačov, čo je doteraz najväčší počet zo všetkých predchádzajúcich rokov. Vlani sme vymenili všetky počítače na ambulanciách. Nemocnica s poliklinikou v Brezne sa snaží držať […]

Pokračuj v čítaní

Nové invalidné vozíky

Vážení pacienti a návštevnici nemocnice, informujeme Vás, že nemocnica zakúpila pre imobilných pacientov nové invalidné vozíky v počte 5 kusov, z toho 4 do 120 kíl a 1 do 150 kíl. Vozíky sú umiestnené na urgentnom príjme pri vrátnici, teda na rovnakom mieste ako boli umiestnené staré vozíky. Nové invalidné vozíky sú v rámci priestorov […]

Pokračuj v čítaní

COOP Jednota Brezno

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice, dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ nemocničného bufetu COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo na vlastné náklady skrášlil priestory svojej predajne nachádzajúcej sa vedľa nemocničnej verejnej lekárne. Bufet bude po novom fungovať vo forme samoobslužného predaja. Nemocnica Coop Jednote Brezno za skrášlenie predajného priestoru ďakuje.

Pokračuj v čítaní

Výpadok el. energie

Z dôvodu rekonštrukcie distribučnej siete SSE-D, a.s., bude dňa 22. augusta 2018, v čase od 08:00 do 18:00 hod. prerušená dodávka el. energie do celej nemocnice. Celý areál NsP Brezno, n.o., Banisko 273/1 bude v tomto čase napájaný el. energiou len z vlastného, náhradného zdroja – motorgenerátora, t.j. napájané budú len veľmi dôležité a dôležité […]

Pokračuj v čítaní