1. a 2. fáza očkovania

Na budúcotýždňové (4.týždeň) očkovanie v našej nemocnici, bližšie pozrite Začíname s vakcináciou , sa môžu u p. Srnkovej, srnkova@nspbr.sk, 0905376906 prihlasovať okrem osôb zaradených do 1. fázy očkovania, ktorými sú: zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci obslužnej […]

Pokračuj v čítaní

Začíname s vakcináciou DSS

Informujeme Vás, že od pondelka 25.01.2021 začíname s vakcináciou voči ochoreniu COVID-19 aj mimo našej nemocnice. Na tento účel nám budú dodané vakcíny pre 500 osôb. Budúci týždeň budeme očkovať zdravotníckych pracovníkov a klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Ak by sa nám ešte vakcíny zvýšili, budeme očkovať osoby pracujúce v kritickej infraštruktúre (vojaci, policajti, […]

Pokračuj v čítaní

Vakcinácia proti COVID-19

S vakcináciou proti COVID-19 sme dnes začali aj v našej nemocnici. Po ťažkých vyjednávaniach MZSR s meškaním dvoch týždňov vakcína od spoločnosti Pfizer-BioNtech dorazila ja do Brezna, kde sme ihneď začali očkovať prvých 200 zamestnancov nemocnice, ktorí sa nahlásili cez interný zoznam v nemocnici. Akonáhle sa bude dať a bude schválené vakcinačné miesto v Brezne, […]

Pokračuj v čítaní

Ako funguje odberové miesto pre testovanie COVID-19

Naša nemocnica zriadila odberové miesto pre ľudí, ktorí sa chcú nechať otestovať antigénovými testami na COVID-19. Odbery robíme v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod. Popri tejto službe je zriadená aj tzv. MOMka teda mobilné odberové miesto pre testovanie PCR testami. Podrobný článok je zverejnený tu. Odberové miesto je ale plne vyťažené, stáva sa […]

Pokračuj v čítaní

Odberové miesta na COVID-19

1. Informácie k zriadeniu Mobilného odberového miesta (MOM) NsP Brezno, n.o. zriadilo MOM v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia. Prístupné pre klientov je od 19.11.2020 od 9.30 hod. – do 11.00 hod. a následne bude fungovať v režime : každý utorok a každý štvrtok ( okrem voľných a sviatočných dní, ktoré pripadajú na tento termín) od 9.30 – do 11.00 hod. Na […]

Pokračuj v čítaní

Naplnené lôžka COVID-19

Informujeme Vás, že naša Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. pri hospitalizovaných COVID-19 pozitívnych pacientoch prekročila príkazom MZSR stanovenú kapacitu reprofilizovaných COVID-19 lôžok (príkaz určil 10% lôžkofondu z 207 lôžok, t.j. 21 lôžok). V súčastnosti hospitalizujeme už 30 COVID-19 pozitívnych pacientov. Zároveň Vás informujeme, že máme značné personálne výpadky z dôvodu COVID-19, 40 pozitívnych zdravotníckych pracovníkov […]

Pokračuj v čítaní

Pozor, niektoré oddelenia dočasne zrušené!

Aktualizácia: na základe vzniknutej personálnej situácie ( personál v karanténe ) a na základe rozhodnutia KŠ, NsP Brezno,n.o. oznamuje : dnešným dňom t.j. 21.10.2020 sa dočasne pozastavuje činnosť detského oddelenia a detského príjmu. Detskí pacienti budú smerovaní na urgentný príjem pre dospelých odkiaľ bude privolaný lekár detského oddelenia. Lekár na detskom oddelení bude k dispozícii […]

Pokračuj v čítaní

Reprofilizácia lôžok

Informujeme Vás, že vzhľadom na vývoj epidemickej situácie v našom regióne, po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, sme pristúpili k reprofilizácii časti našich nemocničných lôžok a vytvorili sme v pôvodných priestoroch chirurgického oddelenia časti ženy oddelenie pre COVID pozitívnych a suspektných pacientov. V súčastnosti disponujeme pre liečbu týchto pacientov 12 lôžkami […]

Pokračuj v čítaní

Pomoc od Ministerstva zdravotníctva SR

Vzhľadom na súčasný vývoj epidemickej situácie v našom regióne sme koncom minulého týždňa operatívne požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o prístrojovú pomoc. Ministerstvo zdravotníctva SR nám na základe našej požiadavky darovalo štyri celkom nové prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu značky CHIRANA AURA V 3000, 21,5. Predmetné prístroje predstavujú modernú technológiu pre umelú ventiláciu pľúc určenú pre […]

Pokračuj v čítaní

Sprievod pri pôrode

Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu v našom okrese (oranžová fáza), v súlade s platným Štandardným operačným postupom pre zabezpečenie prevádzkových opatrení v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 zo dňa 05.10.2020, je až do odvolania zakázaná účasť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Na aktuálnu epidemickú situáciu budeme reagovať vždy operatívne a účasť sprevádzajúcej osoby […]

Pokračuj v čítaní

Zákaz návštev

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v regióne okresu Brezno za účelom zamedzenia šírenia ochorenia spôsobeného vírusovým ochorením COVID 19 a na základe rozhodnutia Krízového štábu Nemocnice s poliklinikou Brezno,n.o. s účinnosťou od 29. septembra 2020 Z A K A Z U J E M návštevy na lôžkových oddeleniach NsP Brezno,n.o. až do odvolania. Povolené sú len odôvodnené návštevy o ťažko chorých pacientov s písomným súhlasom primára oddelenia […]

Pokračuj v čítaní

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVY PACIENTOV PLATNÁ OD 24.06.2020

Návštevy pacientov sú povolené počas návštevných hodín lôžkových oddelení nemocnice, t.j. od 15:00 do 17:00 hod. počas pracovných dní a od 13:00 do 15:00 hod. počas víkendov a sviatkov. Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty rúškom. Každý návštevník je povinný pravdivo vyplniť tlačivo: Dotazník a čestné vyhlásenie pre návštevníkov […]

Pokračuj v čítaní

Koniec núdzového stavu

Počnúc nedeľou 14.06.2020 sa skončil núdzový stav vyhlásený v dôsledku epidémie vírusu SARS-CoV-2. Daným okamihom zanikla aj uložená pracovná povinnosť všetkým našim zdravotníckym pracovníkom. Nemocnica teda prevádzkuje už všetky svoje pracoviská v štandardnom režime, samozrejme za dodržiavania zvýšených protiepidemických opatrení, nakoľko aj vyhlásená mimoriadna situácia naďalej trvá. Tiež je naďalej v prevádzke pred urgentným príjmom […]

Pokračuj v čítaní

Vplyv koronavírusu na užívanie alkoholu

V období za posledné dva mesiace narástol počet ľudí, ktorí nadmerne užívajú alkohol. Stúpol počet manželských konfliktov, rodičia zrazu zistili, že ich deti pijú, niektoré aj drogujú. Viac o vplyve koronavírusu na ľudskú psychiku, o tom, ako bojovať so strachom a iných zaujímavostiach porozprával rodák zo Srbska, šéf psychiatrických ambulancií nemocnice v Brezne, zároveň fotograf, muzikant, autor niekoľkých kníh, […]

Pokračuj v čítaní