DARUJTE 2% z dane 2019

Aktuality

DARUJTE 2% z dane

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty
dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:

Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Dôležité termíny:

  • 31.3.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú daňové priznanie
  • 30.4.2019– posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane

Ďakujeme!

Z minulých rokov sme z vyzbieraných peňazí zakúpili:

  • gastronádoby pre skvalitnenie služieb lôžkových oddelení
  • matrace pre lôžkové oddelenia
  • generátor ozónu pre LDCH
  • odsávačka, monitor vitálnych funkcií a 2 injekčné dávkovače pre internú JIS
  • elektrická odsávačka pre centrálne operačné sály
  • operačná lampa pre JAS chirurgickú
  • príspevok na výhrevné lôžko pre novorodenecké oddelenie

Tlačivá ku stiahnutiu