Fotogaléria – 16. Tálske sesterské dni 2019

Semináre

Dňa 18.-19. októbra sa na Táloch konala konferencia pre zdravotníkov pracujúcich v pediatrii 16. Tálske sesterské dni s názvom Prevencia a podpora zdravia.

Konferenciu organizovali: Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti NsP BREZNO, n. o. , Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSS a PA a SSL a ZZ o. z. SLS v Brezne, ŽP Rehabilitácia  s.r.o. Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Podujatie sa konalo pod záštitou riaditeľa NsP Brezno, n.o. Ing. Jaroslava Mačejovského a generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, a.s. Ing. Vladimíra Sotáka.

Špeciálne poďakovanie za prípravu konferencie patrí Mgr. Zine Veždúrovej, ktorá už tradične profesionálne zvládla celú organizáciu na výbornú.

Poďakovanie patrí všetkým prednášajúcim, ktoré si pripravili zaujímavé témy z praxe.