Informácie o COVID-19

Covid-19

O koronavíruse už bolo napísané veľa. Tu sa môžete dočítať o aktuálnych informáciách šírenia aj o postupoch ak ste infikovaní.

Základným informáciám sme sa venovali už v tomto článku.

O zmene režimu v ambulanciách v našej nemocnici sme sa venovali v tomto článku.

Žiadame pacientov, ktorí majú prejavy akútnej infekcie dýchacích ciest (teplota, nádcha, kašeľ, sťažené dýchanie a pod.) a zároveň:

 1. boli posledných 14 dňoch v oblasti s výskytom koronavírusu spôsobujúci COVID 19 alebo
 2. boli v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí, alebo jej bola nariadená karanténa z dôvodu kontaktu s COVID-19, alebo
 3. boli v kontakte s osobou, ktorá má potvrdený koronavírus spôsobujúci COVID-19, aby nechodili do nemocnice osobne, ale telefonicky kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára alebo epidemiológa RÚVZ v Banskej Bystrici, na čísle 0918 659 580.
  V prípade, ak vyžadujú povinnú domácu 14-dňovú karanténu, aby telefonicky alebo e-mailom kontaktovali všeobecného lekára pre dospelých/pediatra ohľadom vystavenia PN.
  Bližšie informácie na telef. linkách RÚVZ zverejnené na www.uvzsr.sk
  Posilnené telef. linky NCZI: 0800/221234
  Prípadne aj na www.health.gov.sk a novykoronavirus@uvzsr.sk

Linka pre verejnosť na www.standardnepostupy.sk

Celoslovenské štatistiky o víruse COVID-19. Priebežne aktualizované, zdroj Národné centrum zdravotníckych infomácií (NCZI)

Celosvetové štatistiky o víruse COVID-19