Naplnené lôžka COVID-19

Covid-19

Informujeme Vás, že naša Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. pri hospitalizovaných COVID-19 pozitívnych pacientoch prekročila príkazom MZSR stanovenú kapacitu reprofilizovaných COVID-19 lôžok (príkaz určil 10% lôžkofondu z 207 lôžok, t.j. 21 lôžok). V súčastnosti hospitalizujeme už 30 COVID-19 pozitívnych pacientov. Zároveň Vás informujeme, že máme značné personálne výpadky z dôvodu COVID-19, 40 pozitívnych zdravotníckych pracovníkov a ďalších 6 zdravotníckych pracovníkov máme v karanténe (najviac zasiahnuté sú personálne stavy zdravotných sestier). Naša maximálna kapacita pri COVID-19 pozitívnych pacientoch bola nami vypočítaná na 42 lôžok, vrátane 2 JIS lôžok a 2 OAIM lôžok. Predpokladáme, že do konca tohto týždňa bude naša maximálna kapacita lôžkofondu pre COVID-19 pozitívnych pacientov dosiahnutá. Budeme však naďalej robiť všetko preto, aby pacientom nášho regiónu bola poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť. Mnohí z nášho personálu pristupujú k vzniknutej situácii obetavo, na úkor svojho zdravia a voľného času.