Núdzový stav!

Aktuality Covid-19

Na základe uznesenia vlády SR č. 115/2020 z 18.3.2020 naša nemocnica prešla do núdzového stavu.

Základné informácie zo zasadnutia Krízového štábu NsP Brezno, n.o. zo dňa 19.03.2020:

– V okrese Brezno bol dosiaľ potvrdený jeden prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o osobu s trvalým pobytom v Brezne s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Ochorenie bolo u danej osoby zachytené ihneď po návrate zo zahraničia. Osoby žijúce s touto osobou v jednej domácnosti sú v karanténe. Táto osoba nebola zachytená v NsP Brezno, n.o. a neprišla do kontaktu s pracovníkmi NsP Brezno, n.o.
– Druhý zverejnený prípad nákazy je osoba s trvalým pobytom v Brezne, avšak žijúca v Bratislave, preto je tento prípad nákazy pre náš okres nerelevantný.
– Počnúc dnešným dňom bol núdzový stav rozšírený aj na NsP Brezno, n.o. Pracovná povinnosť bola uložená všetkým zamestnancom NsP Brezno, n.o., bez nároku na uplatňovanie práva na štrajk.
– NsP Brezno, n.o. sa od vzniku mimoriadnej situácie zodpovedne pripravuje na zvládnutie tejto pandémie. Bola obmedzená činnosť všetkých ambulantných pracovísk, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná. Uvoľnený personál posilnil poskytovanie ústavnej starostlivosti, resp. vytvorí záložné tímy. Boli pozastavené všetky plánované operačné výkony.
– NsP Brezno, n.o. zatiaľ disponuje dostatkom zdravotníckeho personálu, prístrojového vybavenia a liekov.
– Napriek celoslovenskému nedostatku rúšok a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov, zatiaľ sa ich NsP Brezno, n.o. darí zabezpečovať. Ochranné obleky NsP Brezno, n.o. v počte 50 ks poskytla aj FNsP F. D. Roosevelta v B. Bystrici. V prípade, ak má niekto väčšie množstvo rúšok a respirátorov ich darovanie v prospech NsP Brezno, n.o. je vítané – volajte 0904 742 127. Nemocničná krajčírska dielňa už týždeň rúška šije, ich spotreba je však vysoká.
– Do 24 hodín od pokynu hygienika z RÚVZ BB je pripravená reprofilizácia detského oddelenia na samostatné infekčné oddelenie, ktorého riadenie prevezme MUDr. Martin Tkáčik. Detské oddelenie bude presunuté do hlavnej lôžkovej budovy na ženské krídlo chirurgického oddelenia.
– Pre prípad personálnej krízy sa začal vytvárať zoznam dobrovoľníkov, predovšetkým zdravotníkov vracajúcich sa zo zahraničia a študentov zdravotníckych odborov. Ak ste niektorým z nich a chcete sa stať dobrovoľníkom pre prípad personálnej krízy, svoje údaje pošlite na pravne@nspbr.sk.
– NsP Brezno, n.o. sa primerane predzásobuje potrebným zdravotníckym materiálom.
– Každej osobe vstupujúcej do NsP Brezno, n.o. sa meria teplota. Vstup je možný len s rúškom alebo respirátorom.
– Verejnosť žiadame, aby ZZS privolávali len k akútnym stavom a uvádzali všetky potrebné informácie potrebné pre posúdenie nákazy koronavírusom. Ak sa tak nebude diať a naše posádky sa dostanú do karantény, bude poskytovanie ZZS ohrozené.
– Nie je dôvod na paniku či strach, ale je potrebné správať sa zodpovedne, s pokojom a dodržiavať všetky zverejnené upozornenia a pokyny. O vývoje stavu v NsP Brezno, n.o. Vás budeme priebežne informovať.