Očkovanie – súhrn za 2 mesiace, náhradníci od 15.3.2021

Covid-19

Očkovacie centrum NsP Brezno

Naša nemocnica sa zapojila do očkovania obyvateľstva 18.1.2021. Od začiatku sme ku 12.3.2021 podali celkovo 5515 dávok vakcín. Z toho bolo zaočkovaných od spoločnosti Pfizer BioNTech 5215 a 300 zaočkovaných od spoločnosti AstraZeneca (predovšetkým učiteľov). Z tohto počtu je zaočkovaných len 1 dávkou 3 222 ľudí a 2293 ľudí je už zaočkovaných oboma dávkami. Asi 95% obyvateľov bolo z okresu Brezno.

Okrem objednaných pacientov či už priamo alebo cez štátnu stránku sme už dvomi vakcínami Pfizer BioNTech zaoočkovali aj našich starších občanov v domovoch sociálnych služieb v Luna Brezno, ŠZ Dubová, Drábsko, Denný stacionár Nemecká, Denný stacionár Tereza Vaľkovňa a asi 40% klientov z Hronca. Jednu dávku má zatiaľ DSS Pohorelská Maša, 50% ŠZ 2021 Hronec, 23 klientov zariadenie pre seniorov Vaľkovňa. Týchto klientov čoskoro doočkujeme aj 2 dávkou.

Veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v Aréne Brezno

Vo VKOC Brezno sme spustili očkovanie vakcínami AstraZeneca, kde sme za predchádzajúci týždeň, kde sme očkovali len 3 dni zaočkovali ďalších 979 ľudí. Tento projekt zastrešuje VÚC BB, ale väčšina personálu je z našej nemocnice.

Štatistiky nám začali kaziť objednávania sa cez korona.gov.sk a to predovšetkým na vakcínu AstraZeneca, kde sa nahlásilo za deň cca 1/3 obyvateľov mimo nášho okresu.

Naše kapacity sú ale oveľa väčšie aj v nemocnici, len sa vždy prispôsobujeme tomu, koľko vakcín je k dispozícii.

Náhradníci na očkovanie

Naša nemocnica už nejaký čas neeviduje náhradníkov, zoznamy záujemcov sme posunuli na call centrum VÚC BB. Tu spustili aj možnosť nahlasovania sa ako náhradníci cez stránku bbsk.nahradnici.sk. Mali by ste sa vedieť nahlásiť aj telefonicky na čísle 048/32 12 500. Táto služba je určená pre záujemcov len na VKOC v aréne Brezno s vekom do 70 rokov a zatiaľ na vakcínu od spoločnosti AstraZeneca.