Odberové miesta na COVID-19

Aktuality Covid-19

1. Informácie k zriadeniu Mobilného odberového miesta (MOM)

NsP Brezno, n.o. zriadilo MOM v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia.

Prístupné pre klientov je od 19.11.2020 od 9.30 hod. – do 11.00 hod. a následne bude fungovať v režime : každý utorok a každý štvrtok ( okrem voľných a sviatočných dní, ktoré pripadajú na tento termín) od 9.30 – do 11.00 hod.

Na MOM poskytujeme nasledovné bezplatné služby :

 • odbery výterov z nosohltana na PCR testy na základe prideleného termínu z databázy NCZI t.j. občanom, ktorí sa prihlásili na testovanie cez portál korona.gov.sk, alebo cez svojich obvodných lekárov, špecialistov, RÚVZ ap.
 • Nie je možné sa prihlásiť na odber pre PCR testy priamo v MOM !!!
 • Na PCR testy sa u nás neobjednáva!!! Telefón nie je zriadený, nevolajte na urgentný príjem, zahlcujete prácu urgentu!!!!

2. Informácie k zriadeniu Odberového miesta na testovanie obyvateľstva antigénovými testami na ochorenie COVID-19

NsP Brezno, n.o. zriadilo Odberové miesto  v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia.

Prístupné pre klientov od. 16.11.2020 v pracovné dni od 7.00 hod. – do 15.00 hod. bez objednania. Na odberovom mieste poskytujeme bezplatné služby :

 • výter z nosohltana na dôkaz antigénu COVID-19
 • realizáciu rýchleho  skríningového kazetového imunochromatografického testu na dôkaz antigénu COVID-19
 • vystavenie certifikátu  s výsledkom testovania
 • Na AG testy sa u nás neobjednáva!!! Telefón nie je zriadený, nevolajte na urgentný príjem, zahlcujete prácu urgentu!!!!

3. Ďalšie služby poskytované v súvislosti s ochorením na COVID-19

NsP Brezno, n. o. pre občanov ponúka nasledovné vyšetrenia za priamu platbu :

 • Skríningový antigénový test SARS-COv-2 imunofluorescenčnou metódou, vrátane výteru z nosohltana v cene 40,00 €
 • Diagnostický kazetový imunochromatografický test  COVID-19 IgM/IgG na vyhodnotenie prítomnosti protilátok vrátane odberu krvi za cenu 30,00 €
 • Odber si treba vopred telefonicky dohodnúť na Urgentnom príjme nemocnice na t.č. 048/2820 465 v čase od 11:00 do 13:00 v pracovné dni
 • Výsledky  testov sú klientom k dispozícii v deň odberu !!!
 • Tu sa na PCR testy neobjednáva! Znova si prečítajte bod 1!

Spracovala : RNDr. Edita Niklová, nám. SVaLZ