Oxygenoterapia

Aktuality Ponuky nájmu a predaja majetku

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. v spolupráci so spoločnosťou Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. ponúka pacientom, ktorí majú problémy s dýchaním, koncentrátory kyslíka De Villbiss alebo New Life, ktoré sú určené na dlhodobú domácu oxygenoterapiu. Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda, pri ktorej pacient vdychuje koncentrovaný kyslík. Ten do organizmu privádza energiu a tá umožňuje optimálne fungovanie jednotlivých buniek tela. Jeho nedostatok je príčinou mnohých chorobných stavov.

Predmetné prístroje na oxygenoterapiu sú schválené pre použitie v zdravotníctve Ministerstvom zdravotníctva SR a zaradené do zoznamu hradených zdravotníckych pomôcok pod kódom K 40649.

Príslušenstvo ku každému prístroju je spoplatňované sumou 15 EUR bez DPH. Príslušenstvo obsahuje:

  • 1 ks kyslíkové okuliare v cene: 2,00 EUR bez DPH
  • 1 ks kyslíková hadička v cene: 2,50 EUR bez DPH
  • 1 ks adaptér 02 v cene: 0,50 EUR bez DPH
  • 1 ks zvlhčovacia nádobka v cene: 10,50 EUR bez DPH
  • Denný nájom jedného prístroja je v sume 2,00 EUR bez DPH

V prípade záujmu o prenájom prístroja na oxygenoterapiu píšte na urgent@nspbr.sk