Pľúcna ambulancia

Zdravotnícke novinky

Od uverejnenia tohto oznamu je možné objednávanie pacientov z vášho regiónu na vyšetrenie na pľúcnej ambulancii Zelený sen s.r.o Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1B (MUDr. Soňa Vicová) v ambulantné dni – pondelok až štvrtok v čase od 13:30 – 15:00 hod. na č.t. 048/471 62 15.
Ambulancia sa nachádza v areáli starej nemocnice v budove nemocnice Zelený sen na prízemí  ( medzi SÚSCCH a infekčným pavilónom).

Nakoľko v našom regione t.č. nemáme v prevádzke žiadnu pľúcnu ambulanciu z dôvodu nedostupnosti lekára s príslušnou špecializáciou, sme radi, že môžeme pre pacientov aspoň  požadovanú službu sprostredkovať.