Pracovná pozícia: Revízny technik elektrických zariadení

Kariéra

NsP Brezno, n.o. hľadá do svojho pracovného kolektívu revízneho technika elektrických zariadení

Náplň práce:
• Zabezpečenie činnosti revízneho technika elektrických zariadení (ďalej EZ) v podmienkach spoločnosti
• Vykonávanie revízií, odborných prehliadok a skúšok, testov a funkčných skúšok na EZ 
• Spracovávanie správ o revíziách/odborných prehliadkach a skúškach v zmysle platnej legislatívy 
• Predkladanie návrhov na odstránenie nedostatkov 
• Kontrola projektovej dokumentácie so skutočným stavom 
• Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a technologických celkov 
• Poskytovanie poradenstva a konzultácií v oblasti EZ pre prípravu a realizáciu investičných a ostatných činností 
• Spracovanie, pripomienkovanie a aktualizácia internej dokumentácie týkajúcej sa EZ 
• Sledovanie aktuálnej legislatívy a noriem a ich aplikácia na podmienky spoločnosti 
• Zostavovanie plánov revízií 

Pracovné podmienky:

Pracovná doba: 7:00 – 15:00

Práca v jednozmennom pracovnom režime

Mzda: 900,- €

Možnosť stabilného zamestnania, ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie

Požiadavky na zamestnanca:

  • elektrotechnik podľa § 22 Vyhlášky 508/2009 Z. z. o výhodou
  • revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Zb. pre skupiny E1 alebo E2 a objekty A alebo
  • osvedčenie na vykonávanie revízií a skúšok EZ podľa § 8a Zákona č. 51/1988 Zb. pre objekty skupiny E1 alebo E2 a objekty C5
  • znalosť platných predpisov a noriem v oblasti EZ
  • prax v odbore 2 roky
  • znalosť Microsoft Word, Excel, PowerPoint – úroveň pokročilá

Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika