Pracovná pozícia: vedúca sestra lôžkového oddelenia – interné oddelenie

Aktuality Informácie Kariéra

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  • Vedúca sestra lôžkového oddelenia – interné oddelenie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinácia, organizovanie, kontrola a metodické usmerňovanie zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Zabezpečenie nepretržitej prevádzky oddelenia.

Riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti ošetrovateľstva.

Koordinácia praktického vyučovania študentov v nelekárskych zdravotníckych odboroch.

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Špecializácia v príslušnom odbore

Špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov na riadenie a organizáciu zdravotníctva, príp. zaradenie do špecializácie – výhodou

Odborná prax 10 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Organizačné a riadiace schopnosti
Výborné komunikačné zručnosti
Občianska a morálna bezúhonnosť
Vysoké pracovné nasadenie
Ochota vzdelávať sa

Ponúkané výhody: stabilita pracovného miesta, nadštandardné mzdové ohodnotenie, možnosť ďalšieho odborného vzdelávania a profesionálneho rastu

Mzda: 1 073,78 € + osobné ohodnotenie

Predpokladaný termín nástupu: 15.06.2020

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné doložiť: profesijný životopis, výpis z registra trestov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a špecializácii

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zašlite  do 31.05.2020 na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Úsek ľudských zdrojov, Banisko 273/1, 977 01  Brezno alebo mailom na: personalne@nspbr.sk, kontaktná osoba: Ing. Veronika Dvorská