Registrácia náhradníkov na očkovanie COVID-19

  1. Očkovacia stratégia sa riadi platnými nariadeniami vlády SR. Vždy sa najskôr registrujte cez portál vakcinacia.nczisk.sk
  2. VKOC Aréna Brezno je zrušené. Objednáva sa už len ku nám do nemocnice na očkovacie miesto
  3. Nasledujúci formulár slúži na registráciu náhradníkov pre vakcinačné centrum v našej nemocnici. Oslovení záujemcovia musia prísť do 1 hodiny ku nám.

Registračný formulár:

    Vakcína

    Poisťovňa