Registrácia náhradníkov na očkovanie

  1. Očkovacia stratégia sa riadi platnými nariadeniami vlády SR. Vždy sa najskôr registrujte cez portál vakcinacia.nczisk.sk
  2. Ak sa chcete registrovať ako náhradníci na očkovanie pre VKOC – veľkokapacitné očkovacie centrá použite stránku bbsk.nahradnici.sk
  3. Nasledujúci formulár slúži na registráciu náhradníkov pre vakcinačné centrum v našej nemocnici. Oslovení záujemcovia musia prísť do 1 hodiny ku nám.

Registračný formulár:

    Vakcína

    Poisťovňa