Reprofilizácia lôžok

Covid-19

Informujeme Vás, že vzhľadom na vývoj epidemickej situácie v našom regióne, po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, sme pristúpili k reprofilizácii časti našich nemocničných lôžok a vytvorili sme v pôvodných priestoroch chirurgického oddelenia časti ženy oddelenie pre COVID pozitívnych a suspektných pacientov. V súčastnosti disponujeme pre liečbu týchto pacientov 12 lôžkami v štruktúre:

1 ventilačné lôžko s umelou pľúcnou ventiláciou
1 lôžko jednotky intenzívnej starostlivosti
4 lôžka s kyslíkom
6 lôžok bez kyslíka

V celoslovenskom pandemickom pláne sme boli zaradení pre zapojenie sa do liečby COVID pacientov až do 3 fázy vývoja epidémie, avšak vzhľadom k tomu, že nie všetkých COVID pacientov nám vyššie pracovisko prevzalo, museli sme pristúpiť k reprofilizácii lôžok. Počet lôžok pre COVID pacientov sme pripravení v prípade potreby a nepriaznivej epidemickej situácie navyšovať.

Na prácu na tomto COVID oddelení sme zaradili  zdravotníckych pracovníkov zo všetkých našich oddelení pod vedením našich internistov a intenzivistov. O personálnu výpomoc s ústavnými pohotovostnými službami sme prostredníctvom Banskobystrického samosprávneho kraja požiadali všeobecných lekárov našej spádovej oblasti.