Sprievod pri pôrode

Covid-19

Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu v našom okrese (oranžová fáza), v súlade s platným Štandardným operačným postupom pre zabezpečenie prevádzkových opatrení v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 zo dňa 05.10.2020, je až do odvolania zakázaná účasť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Na aktuálnu epidemickú situáciu budeme reagovať vždy operatívne a účasť sprevádzajúcej osoby pri pôrode umožníme, akonáhle bude náš okres opäť v zelenej fáze vývoja epidémie.