Veľkokapacitné očkovacie centrum v Brezne

Covid-19

Informácia platná k 8.3.2021, prosím vždy si skontrolujte či nenastala zmena, informácie sa menia často v priebehu dňa!

Nemocnica s poliklinikou v Brezne spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Ministerstvom zdravotníctva SR pripravuje veľkokapacitné očkovacie centrum na zimnom štadióne v Brezne. Po zmene stratégie očkovania sa budú ľudia objednávať a očkovať nasledovne:

  • očkovacou látkou Pfizer BioNTech sa bude očkovať naďalej v očkovacom centre v nemocnici na detskom príjme. Aktuálna je kapacita nastavená na 165 ľudí/deň. Očkujú sa osoby s vekom 70+ a preočkovávajú sa osoby ktoré mali už 1. dávku tejto vakcíny. Objednáva sa len cez korona.gov.sk.
  • Očkovacou látkou AstraZeneca sa bude očkovať vo VKOC na zimnom štadióne. Aktuálna kapacita je nastavená na 330 ľudí/deň. Termíny sú zatiaľ štvrtok, piatok a sobotu. Objednaní ľudia cez korona.gov.sk na vakcinačné miesto AstraZeneca v Brezne sa pôjdu očkovať sem. Očkujú sa osoby s vekom 60-70 rokov. Preočkovanie touto vakcínou sa rovnako bude robiť tu. Pozor, SMS s miestom vakcinácie je zimný štadión, nie nemocnica! Objednáva sa len cez korona.gov.sk.

Sledujte informácie priebežne a vždy pred tým ako máte prísť na očkovanie, informácie sa menia v závislosti na dovezených vakcínach a nariadení úradov. Výrobcu vakcíny si zatiaľ nemôžete vybrať.

Svoj zdravotný stav pred objednaním sa na očkovanie konzultujte so svojim odborným lekárom ako je napr. onkológ, reumatológ, gastroenterológ a podobne. Priamo na očkovaní už nie je čas na vyšetrenie. Ďakujeme.