Voľné pracovné miesto – lekár RDG

Kariéra

Pracovná pozícia: lekár so špecializáciou, lekár bez špecializácie na pracovisku RDG

Oddelenie: Rádiodiagnostické oddelenie

Miesto výkonu práce: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, Brezno

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Dvorská, námestník pre úsek ľudských zdrojov, personalne@nspbr.sk, 048/2820489

 • Dátum nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer na neurčitý čas
 • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa, špecializácia v odbore výhodou
 • Náplň práce: diagnostická a liečebno-preventívna činnosť vrátane konziliárnej činnosti v odbore rádiológia.
 • Ponúkané výhody:
  • stabilné zamestnanie
  • možnosť vzdelávania sa, zvyšovania kvalifikácie a odborný rast
  • možnosť získania špecializácie vo vybranom odbore
  • náborový príspevok v sume 10 000 eur vyplácaný po častiach
  • v prípade potreby zabezpečenie bývania
  • prácu v nemocnici, ktorá sa snaží o európsky štandard
  • prácu v nemocnici, ktorá je umiestnená v krásnom prostredí Horehronia v srdci Slovenska
  • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
  • Základná mzda: 1266,25 €/2329,90 €
  • + pohyblivá zložka mzdy dohodou

Rádiologickodiagnostické oddelenie NsP Brezno, n.o. v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti poskytuje spektrum diagnostických vyšetrení, bežné skiagrafické vyšetrenia, kontrastne skiagrafické vyšetrenia, celotelové ultrasonografické vyšetrenia, mamografické vyšetrenia, CT vyšetrenia pre spádovú oblasť Brezna. Mamografické a CT vyšetrenia poskytujeme aj pre pacientov z okresu Revúca.

Lekár – absolvent, prijatý na rádiodiagnostické oddelenie, bude pracovať pod vedením primára MUDr.   Richarda Mihálika, ktorý pôsobil od roku 1996 až do 2014 na RDG oddelení  FNFDR v Banskej Bystrici ako mladší lekár , neskôr ako starší lekár bol súčasťou tímu výukovej bázy postgraduálneho vzdelávania  SZU , podieľal sa na príprave atestantov v rámci MRI a CT . Dlhodobo pripravoval  a viedol RTG semináre pre klinické odbory v rámci NFDR. Vykazoval publikačnú činnosť a zúčastňoval sa početných seminárov a kongresov na rôznych úrovniach.

Dlhodobo pracuje ako MR konzultant pre viaceré MR a CT pracoviská .

Od novembra 2014 pôsobí  na RTG pracovisku v NsP Brezno, n.o. , kde priebežne pripravuje mladších kolegov na špecializačné štúdium, venuje sa komplexnej klinicky aplikovanej rádiológii a vyučuje hlavne CT , MRI , USG modality.

Technické vybavenie RTG odd.:

CT : SIEMENS SOMATOM PERSPECTIVE 128 , všetky vyšetrenia , vrátane CT perfúzie a CT koronarografie.

USG : ESAOTE VEGA , SONOSCAPE , v roku 2019 sa  eurofondov zakúpi špičkový univerzálny prístroj z top ponuky známych značiek USG prístrojov. Celotelové USG vyšetrenia , plánovaná elastografia heparu a punkcie

RTG a MAMOGRAFIA : značkové prístroje s nepriamou digitalizáciou , v r 2019 až 2020 sa z eurofondov zakúpi 

Kvalitný mamograf s priamou digitalizáciou.

PACS : TATRAMED , TOMOCON + T3C

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo

Špecializácia v odbore vítaná

Rozhodnutie riaditeľa č. 26/2018 náborový príspevok lekára

Článok o RDG oddelení si prečítajte tu.