Voľné pracovné miesto – primár hemodialyzačného oddelenia

Kariéra

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  • primár hemodialyzačného oddelenia NsP Brezno, n.o.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  • Riadenie a organizovanie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti na príslušnom oddelení,
  • Samostatné vykonávanie odbornej a špecializovanej pracovnej činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti,
  • Zabezpečovanie organizácie práce a rozvrhnutie pracovného času podriadených zamestnancov tak, aby na príslušnom oddelení bolo zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špecializačnom odbore nefrológia, odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo 10 ročná prax v príslušnom odbore,  organizačné a riadiace schopnosti.

Ponúkané výhody: stabilita pracovného miesta, nadštandardné mzdové ohodnotenie, možnosť ďalšieho odborného vzdelávania.

Mzda: 2 329,90 € + nadštandardné osobné ohodnotenie.

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.11.2020
Predpokladaný termín nástupu: dohodou

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné doložiť: profesijný životopis, výpis z registra trestov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a špecializácii

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zašlite  do 25.11.2020 na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Úsek ľudských zdrojov, Banisko 273/1, 977 01  Brezno alebo mailom na: personalne@nspbr.sk, kontaktná osoba: Ing. Veronika Dvorská