Výpadok el. energie

Aktuality

Z dôvodu rekonštrukcie distribučnej siete SSE-D, a.s., bude dňa 22. augusta 2018, v čase od 08:00 do 18:00 hod. prerušená dodávka el. energie do celej nemocnice.

Celý areál NsP Brezno, n.o., Banisko 273/1 bude v tomto čase napájaný el. energiou len z vlastného, náhradného zdroja – motorgenerátora, t.j. napájané budú len veľmi dôležité a dôležité odberné miesta NsP Brezno, n.o. Väčšina pracovísk nebude vedieť vyšetriť pacientov. Preto prosíme pacientov aby nechodili na vyšetrenie 22.8.2018 a preobjednali sa. Ambulancie nebudú ordinovať, ako aj rehabilitácia, rádio-diagnostické odd.,  technicko-hospodárske zložky. Zabezpečená bude akútna zdravotná starostlivosť.