Vyšetrenie na COVID-19

Covid-19

Ponuka vyšetrenia protilátok v krvi anti-COVID-19 IgM, IgG

NsP Brezno, n.o. ponúka vyšetrenie protilátok triedy IgM a IgG proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 vo vzorke krvi. Vyšetrenie sa používa:

  • na diagnostiku ochorenia od 8. dňa po nástupe klinických príznakov infekcie dýchacích ciest,
  • na dôkaz prekonania ochorenia (ľudia, ktorí mali klinické príznaky infekcie dýchacích ciest pred > 15 dňami),
  • na dôkaz prekonania ochorenia bez klinických príznakov, často u mladých ľudí (výsledky sú pozitívne od 15. dňa po kontakte).

U posledných dvoch skupín je to jediná možná diagnostika – testy PCR, ktoré pre náš okres vykonáva RÚVZ v Banskej Bystrici, a na ktoré momentálne vykonávajú odbery mobilné odberové miesta, sú u týchto pacientov spravidla už negatívne. Laboratórium klinickej mikrobiológie NsP Brezno, n.o. používa vysoko špecifické a citlivé testy od renomovaných zahraničných výrobcov (nejde o „čínske testy“). Testy sú certifikované v SR. Umožňujú odlíšenie tried protilátok IgM a IgG, čiže je možné posúdiť aj štádium ochorenia.

Cena za vyšetrenie je 30 €. Odbery sa budú vykonávať v utorky a štvrtky v čase od 8:00 do 14:00 hod. Záujemcovia o vyšetrenie sa môžu objednávať telefonicky  048-2820-488, 465 alebo na e-mail urgent@nspbr.sk  deň dopredu, kde si dohodnú termín odobratia krvi v ambulancii Urgentného príjmu NsP Brezno, n.o. Súčasťou vyšetrenia je aj interpretácia výsledku špecialistom – klinickým mikrobiológom. Výsledky budú doručené záujemcom ešte v deň odberu krvi v zašifrovanej podobe na poskytnutý e-mail.

Upozornenie: Test nie je náhrada za vyšetrenie PCR, ktorým sa musia preukázať osoby pri prechádzaní medzištátnych hraníc.

V Brezne, dňa 12.5.2020

MUDr. Zuzana Kónyová, nemocničný epidemiológ