Vyšetrenie protilátok pre deti

Covid-19

Od 1.4.2021 na Urgentnom príjme je možné pre samoplatcov realizovať vyšetrenie protilátok imunochromatografickou metódou pre deti do 15 rokov z krvi odobratej z prsta.

Termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť na urgentnom príjme nemocnice , kontakt 048/2820 488.

Cena vyšetrenia : 15 €

V prípade prítomnosti protilátok proti ochoreniu COVID-19 vystavíme certifikát.

Pre ostatné vyšetrenia platia stále informácie zverejnené v tomto článku MOM – odberové miesta. Pre informácie o vyšetrení z protilátok z krvi sa zamerajte na bod 3.