Začíname s vakcináciou DSS

Covid-19

Informujeme Vás, že od pondelka 25.01.2021 začíname s vakcináciou voči ochoreniu COVID-19 aj mimo našej nemocnice. Na tento účel nám budú dodané vakcíny pre 500 osôb. Budúci týždeň budeme očkovať zdravotníckych pracovníkov a klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Ak by sa nám ešte vakcíny zvýšili, budeme očkovať osoby pracujúce v kritickej infraštruktúre (vojaci, policajti, hasiči a pod.).

Vakcinačný program:

pondelok 25.01.2021:    očkovanie zdravotníkov v príjmovej detskej ambulancii v detskej poliklinike NsP Brezno, n.o. + doočkovanie zamestnancov NsP Brezno, n.o.

utorok 26.01.2021:    výjazd očkovacieho tímu do zariadení sociálnych služieb (klienti a zamestnanci)

streda 27.01.2021:    výjazd očkovacieho tímu do zariadení sociálnych služieb (klienti a zamestnanci)

štvrtok 28.01.2021:    doočkovanie zdravotníkov, resp. osôb pracujúcich v kritickej infraštruktúre v príjmovej detskej ambulancii v detskej poliklinike NsP Brezno, n.o.

Objednávanie sa na očkovanie počas pracovných dní od 07:30 do 14:30 hod.:

– zdravotníci, zamestnanci NsP Brezno, n.o. a osoby pracujúce v kritickej infraštruktúre štátu u p. Silvie Srnkovej, 0905376906 srnkova@nspbr.sk

– zariadenia sociálnych služieb u p. Mgr. Kataríny Giertlovej, 048 2820 122, socprac@nspbr.sk

Ak by sa vakcíny minuli a neboli zaočkovaní všetci prihlásení, v očkovaní budeme pokračovať nasledujúci týždeň, kedy nám budú dodané zase vakcíny pre 500 osôb. 

Z našej strany budeme robiť všetko preto, aby náš región bol na báze dobrovoľnosti zaočkovaný čo najskôr.