Zákaz návštev

Aktuality Covid-19

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v regióne okresu Brezno za účelom zamedzenia šírenia ochorenia spôsobeného vírusovým ochorením COVID 19 a na základe rozhodnutia Krízového štábu Nemocnice s poliklinikou Brezno,n.o. s účinnosťou od

29. septembra 2020

Z A K A Z U J E M

návštevy na lôžkových oddeleniach NsP Brezno,n.o. až do odvolania.

Povolené sú len odôvodnené návštevy o ťažko chorých pacientov s písomným súhlasom primára oddelenia , ktoré doručí na vrátnicu NsP Brezno,n.o. s menom pacienta. Návšteva v počte max. 2 rodinní príslušníci musia použiť OOPP ( plášť, rúško, rukavice ). Bez písomného súhlasu primára príslušného oddelenia návšteva k pacientovi nebude umožnená.

Ďakujem všetkým za pochopenie a ohľaduplnosť .

Účasť sprevádzajúcej osoby pri pôrode

Súčasná epidemiologická situácia nás donútila prijať opatrenia aj v našej nemocnici – platí zákaz návštev. Vzhľadom k danej situácii je našou povinnosťou a chcením chrániť rodičky, novorodencov a celý pôrodnícky personál, preto musíme pristúpiť k dôslednej kontrole pri vstupe sprevádzajúcej osoby na pôrodný sál.

Našim rodičkám je dovolené mať jednu sprevádzajúcu osobu pri pôrode (manžel, partner).

Sprevádzajúca osoba:

– vyplní čestné vyhlásenie – v prípade pozit. cestovateľskej anamnézy sa musí preukázať negatívnym covid testom; – pri vstupe na pôrodnú sálu bude sprevádzajúcej osobe zmeraná telesná teplota,

– bude mať ochranné rúško po celý čas prítomnosti na pôrodnej sále;

– bude dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu a všetky zásady hygienicko – epidemiologického režimu;

– službukonajúcej pôrodnej asistentke odovzdá základné údaje o sebe vrátane telefónneho čísla;

Našim rodičkám a budúcim oteckom chceme aj v tejto mimoriadnej epidemiologickej situácii vyjsť v ústrety, aby mohli vidieť svoje dieťatko a spolu ho privítať na svete.

Ostatné dni, ktoré maminka strávi na oddelení šestonedelia, vzhľadom k zákazu návštev, nebude môcť prijímať žiadne návštevy. V prípade potreby najnutnešie veci môžu rodinní príslušníci odovzdať na vrátnici nemocnice počas návštevných hodín.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pre COVID 19 a vydaný zákaz návštev v našej nemocnici R U Š Í M E pravidelné utorkové stretnutia na PFP na pôrod a prehliadky pôrodnej  sály až do odvolania.

Poradňa pre tehotné a CTG záznamy bude fungovať ako doposiaľ (pondelok, piatok), v poliklinike NsP Brezno  n.o., l. poschodie, objednať sa môžete na t. č. 048/2820331.

Ďakujeme za pochopenie.