Obmedzenie poskytovania ambulantnej starostlivosti

Aktuality Covid-19

Aktualizácia 18.3.2020. Oznam pre pacientov  Ambulancie klinickej onkológie  NsP Brezno, n.o.

Za situácie pandémie COVID-19 informujeme pacientov , že ambulancia klinickej onkológie pracuje len v akútnom režime. 

Zabezpečuje riešenie akútnych  stavov  onkologických pacientov , zabezpečuje bežiacu onkologickú terapiu. Preskripciu liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu zabezpečujeme na základe telefonického dohovoru  eReceptom. Preskripcia  opiátovej analgézie  môže byť  realizovaná len osobne  – pacient alebo rodinný príslušník či iná určená osoba.

Ambulantný  pacient  v karanténe  COVID-19 alebo  s akútnymi  príznakmi   ochorenia COVID-19  nesmie vstúpiť do prostredia ambulancie, aby neohrozil zdravotný personál  a ďalších pacientov!

Svoju návštevu v ambulancii vopred telefonicky  nahláste na  telefónnom čísle  048/2820 140 alebo 048 2820 141.

Ďakujeme za  porozumenie a trpezlivosť pri tejto mimoriadnej situácii.

MUDr. Krešáková Dagmar


S účinnosťou od 16.03.2020 sa z dôvodu mimoriadnej situácie pre koronavírus dočasne pozastavuje prevádzka nasledovných ambulantných zložiek:

 • anesteziologická ambulancia
 • interná ambulancia (interná ambulancia urgentného príjmu zostáva v posilnenej prevádzke!
 • nefrologická ambulancia
 • endokrinologická ambulancia
 • geriatrická ambulancia
 • cievna ambulancia
 • neurologická ambulancia – 3. poschodie polikliniky (neurologická ambulancia MUDr. Droppu, MUDr. Zlevského a MUDr. Chovancovej na 2. poschodí polikliniky zostáva v prevádzke!)
 • kardiologická ambulancia – 4. poschodie polikliniky (kardiologická ambulancia MUDr. Podmanického na 1. poschodí polikliniky zostáva v prevádzke!)
 • detská hematologická ambulancia
 • gastroenterologická ambulancia – 1. poschodie polikliniky (Breznianske centrum gastroenterológie s.r.o. MUDr. Tkáčika st. zostáva v prevádzke)
 • urologická ambulancia

Zdravotnícky personál týchto ambulancií posilní ústavnú zdravotnú starostlivosť.

Poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti je aj naďalej zabezpečené prostredníctvom ambulancií urgentného príjmu.
Warfarinoví pacienti ktorých INR je sledované na dočasne uzatvorenej internej ambulancii NsP Brezno, n.o., nech si svoje kontroly realizujú cestou praktického lekára.

Zároveň sa zatvára priechod cez rádiologické oddelenie a laboratóriá, vchod na URGENT bude len cez vchod dialýzy z vonkajšej strany! Zatvorený je aj vchod z detskej polikliniky na lôžkovú časť detí na 1. poschodí.

Pokyny GPO oddelenia:
1. Zákaz návštev na oddelení
2. Zákaz prítomnosti sprevádzajúcich osôb pri pôrode

Dočasne zrušené je nasledovné:
1. Psychoprofylaktická príprava pred pôrodom
2. Preventívne prehliadky
3. Urogynekologické vyšetrenia a predpis antiinkontinenčných pomôcok
4. Objednávanie sa na operácie a zákroky, ktoré nie sú akútne

V lôžkovej časti na 4. poschodí sa počas pracovnej doby neambuluje.
Ambuluje sa v poliklinike na ambulancii rizikovej gravidity na 1. poschodí.
Na ambulancii vyšetrujeme len akútne veci a tehotenské poradne.
CTG záznamy sa budú natáčať na ambulancii Rizikovej gravidity v poliklinike na 1. poschodí od 7:00 h.”