Zmena ordinačných hodín v ambulanciách od 6.4.2020

Aktuality Covid-19

NsP Brezno, n.o. oznamuje svojím pacientom, že vzhľadom na vážny, ale nekritický vývoj pandemickej situácie spojenej s koronavírusom s účinnosťou od pondelka 6. apríla 2020 znovu dáva do obmedzenej prevádzky niektoré svoje ambulancie, ktorých činnosť bola dočasne pozastavená:

Anesteziologická ambulancia    –          zostáva zatvorená

Endokrinologická ambulancia   –          ordinuje sa v pondelok a stredu

Geriatrická ambulancia               –          ordinuje sa v utorok

Nefrologická ambulancia            –          ordinuje sa v pondelok a štvrtok

Gastroenterologická amb.         –          zostáva zatvorená

Interná ambulancia                      –          ordinuje sa v utorok a štvrtok

Kardiologická ambulancia, 4.posch. – ordinuje sa v piatok

Neurologická ambulancia, 3. posch. – zostáva zatvorená

Urologická ambulancia               –                      ordinuje sa v pondelok, stredu (do 15:00
hod.) a štvrtok

Cievna ambulancia                      –            ordinuje sa v utorok a štvrtok (dočasná
zmena ordinačných hodín len počas mimoriadnej situácie – núdzový stav)

Činnosť a prevádzka ostatných ambulancií NsP Brezno, n.o. ostáva nezmenená!

Pacienti na uvedených ambulanciách budú vyšetrení len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na ambulancii – objednaní sa, v čase od 07,00 hod. do 12,00 hod. Ošetrovať sa naďalej budú len akútne stavy po predchádzajúcej telefonickej konzultácii. Predpisy liekov a zdravotníckych pomôcok budú naďalej vykonávané formou e-receptu, bez osobnej prítomnosti pacienta. Každému pacientovi pri vstupe do polikliniky bude meraná teplota a spísaná anamnéza. V prípade zachytenia pacientov so zvýšenou teplotou, títo nebudú môcť byť na ambulanciách vyšetrení, ale budú manažovaní v súlade s pokynmi personálu pre triáž pacientov. Tieto pokyny a usmernenia platia len dočasne, počas mimoriadnej situácie – núdzový stav.

Triáž pacientov nefrologickej ambulancie a meranie teploty bude vykonávaná na vrátnici NsP Brezno, n.o.

Žiadame všetkých pacientov, aby tieto pokyny rešpektovali. V prípade, že sa začnú vytvárať väčšie skupiny pacientov v čakárňach ambulancií, budeme musieť ich činnosť opätovne pozastaviť.