Zoznam náhradníkov na očkovanie a ďalšie informácie

Covid-19

Pozor, tento článok nie je aktuálny! čítajte vždy najnovšie články. Nemocnica od marca 2021 neeviduje zoznam náhradníkov. Ako náhradníci sa môžete nahlasovať cez krajský portál nahradnici.sk

pôvodný článok z 3.2.2021:

Objednávanie 5. a 6 týždeň

Stále sa môžete nahlasovať na očkovanie cez formulár na stránke korona.gov.sk. Tu sa hlásia ľudia, ktorí aktuálne spadajú do 1.-3. fázy. Žiadame Vás, aby sa prihlasovali len tí, ktorí spĺňajú podmienky, a doniesli napr. potvrdenie od zamestnávateľa a pod. Ak sa neviete preukázať, že spadáte do požadovanej kategórie, môžete byť odmietnutí, nakoľko sankcia za predbiehanie je vysoká.

Tu je zoznam fáz očkovania.

Náhradníci

Od dnes sa môžete nahlasovať aj ako náhradníci na očkovanie. Tzn. v prípade, ak sa uvoľní termín pre voľnú vakcínu, budeme vás kontaktovať a musíte byť do 1 hodiny od zavolania vo vakcinačnom centre. Treba mať na zreteli, že ako náhradníci sa môžu prihlásiť len osoby spadajúci do 4. a 5. fázy očkovania. Náhradníci sa evidujú cez e-mail srnkova@nspbr.sk alebo telefonicky 0905376906 v pracovnom čase pondelok – štvrtok 7:30 – 14:30 hod.. Náhradníci sú povinní doniesť potvrdenie o svojom zdravotnom stave určené v jednotlivých fázach. Tu je zoznam fáz očkovania.

2. kolo očkovania

2. kolo, teda doočkovanie je v príprave. Pracujeme na tom, aby systém automaticky prideľoval termíny, tak, ako ste sa chodili očkovať na prvé kolo. Je dôležité, že ste zadali správne mobilné číslo alebo e-mail. Častokrát sa stáva, že bol spravený preklep, alebo ste nezadali mobilné číslo, preto vás systém nevie notifikovať. Ak Vám teda nepríde žiadna správa, alebo Vám nikto od nás nezavolá 28 deň po vakcinácii, kontaktujte nás cez e-mail srnkova@nspbr.sk alebo telefonicky 0905376906.

Zatiaľ stále očkujume vakcínou od spoločnosti Pfizer BioNTech, iné vakcíny zatiaľ neboli nakontrahované.