Parkovisko

Od 15.01.2019 je opäť v prevádzke monitorované a spoplatnené nemocničné parkovisko. Závory na parkovisku boli pre časté technické problémy a spomaľovanie dopravnej premávky zrušené.

Hlavným dôvodom spoplatnenia parkoviska je, že údržba parkoviska stojí nemocnicu nemalé finančné prostriedky. O parkovisko je potrebné sa starať, v zime odpratávať sneh a soliť, zbierať odpadky, kosiť trávu, svietiť a monitorovať. Na tieto náklady nemocnica nepoužíva financie prijaté za poskytovanú zdravotnú starostlivosť, nakoľko v nich prevádzkové náklady zahrnuté nie sú. Taktiež ani iné príjmy nemocnice nie sú určené na úhradu týchto nákladov.

Spoplatnením parkoviska sa taktiež zabezpečuje nevyhnutná regulácia parkovania a poriadok na parkovisku. Kapacita parkoviska je obmedzená a počas bezplatného režimu parkoviska bolo na parkovisku aut priveľa, pričom stáli aj na nevyznačených miestach, či dokonca na miestach určených pre parkovanie sanitných motorových vozidiel a zásobovania. Viackrát boli vozidlá zaparkované tak, že znemožnili odjazd iných vozidiel. Pacienti a návštevníci nemocnice sa sťažovali, že je na parkovisku, vzhľadom na jeho preplnenie, zmätok, že nemajú kde parkovať a radšej si za bezpečné a regulované parkovanie zaplatia.

Ceny za parkovanie ostali nezmenené 0,50 € do 2 hodín a nad dve hodiny 1,00 € za každých 24 hodín. Prejazd parkoviskom, za účelom privezenia a odvezenia pacientov, ak vodič neopustí vozidlo, je bez poplatku. Osoby s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú od poplatku za parkovanie oslobodené. Platobný parkovací automat sa nachádza medzi centrálnym a vrchným parkoviskom. Po novom od 1.6.2023 je možné platiť aj formou SMS na skrátené číslo 2200 v tvare:

BH A BR123AB alebo BH B BR123AB,

  • BH je typ parkoviska (naša nemocnica)
  • A do 2 hodín za 0,5€ a B je nad 2 hodiny a každých 24 hodín 1€
  • BR123AB vaše EČ vozidla
  • po uplynutí času príde automatická notifikačná SMS o ukončení platnosti lístka

Parkovacie lístky, parkovacie kartičky a preukazy fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ak vozidlo tejto osoby nie je osobitne označené) je potrebné nechávať počas parkovania za čelným sklom vozidiel, inak hrozí ich vodičom sankcia.

Zároveň vstupuje do platnosti nový prevádzkový poriadok parkoviska so zmenou od 22.5.2023.

Zoznam evidovaných EČV s parkovacou kartou NsP Brezno:

BR-315CH
BR-234CD
BB-551FT
BR-840BX
BR-052CS
BR-138CF
PO-356IP
BR-801CK
BR-832BV
BR-953DB
BR-191BM
BR-232BA
BR-983BS
BR-400DC
BR-569CR
BR-052CF
BR-843CE
BR-204BI
BR-748BN
BB-983ED
Servis Radix
RV-402CC
AA-878AO
BR-632BV
BR-892BG
BR/BEAR
BR-973BF
Br-210DC
BR-739CJ
BR-021BF
BR-282CF
BR-029BS
ZV-533EE
BB-784FT
BR-140BO
BB-129FT
ZA-046DP
BR-586CR
BR-003BM
BR-985CV
AA-649HR
BR-696CH
BR-067CK
BR-454BD
MT-919DA
AA-953FO
BR-537BY
BR-404CA
BR-663AE
BR-989CK
BR-170CN
BR-084CL
BR-215CV
BR-020CC
AA-080JV
BR-035CR
BR-626BV
BR-569CG
BR-381CE
BR-926AJ
BR-334CZ
BR-931BR
BR-339CG
BR-418CR
BR-025CK
BR-590CG
BR-294AY
BR-047BL
BR-843BV
BR-562CS
BR-091AX
BR-892CN
BR-179AU
BR-360BD
BR-469CC
BR-601AK
BR-335CE
BR-680CA
BR-893BG
BR-646DC
SE-874CT
AA-946AF
BR-411CS
BR-671CO
BR-530CG
BR-732BG
BR-440BA
BR-348BI
AA-644JG
BB-590AF
BR-480BO
BR-156BM
BR-671BM
BR-258CI
PO-640FP
BR-002CG
BR-093DA
BR-585BH
BR-343CH
BR-225CC
BR-027BJ
BR-638BP
BR-007BD
BR-934CB
DT-946BH
BR-097CA
BR-628CL
BR-176BL
BB-975GK
BR-134CD
BR-498AZ
BR-436CF
BL-454ZV
BR-990CF
BR-243BI
BR-203CD
BR-746CP
BR-510BG
AA-360CM
BR-383AY
BR-212CD
BR-294CF
BR-510BX
RK-567BK
BR-516CE
BR-270BT
BR-257CF
BR-043AY
BB-508ER
BB-236GI
BB-406BB
BB-303FZ
BR-105BX
BR-782CA
BR-570BU
RA-500BM
BR-515BK
BR-924DD neplatné
BR-042BT
BR-947DA
BR-678BX
BR-654CC
BR-200BT
BR-868CZ
BR-069CM
BB-211FF
BR-094BZ
BR-626CG
BR-144BL
BR-673BM
BR-038CK
BR-212CC
BR-169CE
BR-697BZ
BR-663CD
BR-974CM
BR-910BY
BR-945BO
BR-328BU
BR-704BH
BR-211BO
BR-050BI
BR-945CJ
RS-786CP
BR-557CP
BR-818BT
BR-366CL
BR-149CB
AA-420CA
BR-443BN
BR-969AT
BR-158CK
BR-652CP
BR-359CD
BB-275GD
BR-127CZ
BR-782BY
BR-233CI
ZH-210BV
BR-910CM
BR-242BJ
BR-458CS
BR-952CB
BR-794BA
BR-919CE
BR-456CX
BR-722CH
BR-115BC
BR-277BT
BR-368BD
BR-773BT
BR-189CK
BR-483CG
BR-866AY
BR-313BT
BR-018BU
BR-286CR
BR-538BO
BR-040BD
HC-073BA
BR-844BJ
BR-643CL
BR-954CU
BR-689CC
BR-602CF
AA-861ER
BR-646BJ
BR-325BM
BR-792CH
BR-033CY
BR-447CF
BR-418CT
BR-243CD
BR-611BV
BR-272CP
BR-342 BF
BR-186CM
BR-709BJ
BR-517CF
BR-242CF
AA-104GY
BR-024CJ
BR-999CI
BB-935GF
BB-976FT
AA-874ER
BR-557CK
BR-335AY
BR-832BY
BR-183CH
BR-884BB
BR-800BT
BR-829AZ
BR-682CG
BR-743BB neplatné
BR-298BP
BR-422CE
BR-011CA
BR-679BR
BR-273CX
BB-472FT
BB-343FU
DT-315BG
BR-179CM
BR-926DD
BR-614DB
BR-420CP
BR-179AV
BR-692CB
BR-355CC
BR-540BG
BR-986CA
BR-002BV
BR-237AG
BR-434BD
BR-718DB
BR-694CT
HE-098BV
BR-829CO
BR-404CC
BR-926CA
BR-662BY
BR-080CP
BR-531CO
BR-814CV
BR-878CL
BR-242BK
BR-069CI
BR-654CV
BR-236AJ
BR-197AO
BR-823BC
BR-889BM
BR-939BX
BR-617AX
BR-369CD
BR-366CL
BR-443BN
BR-601BH
BR-231BR
BR-965CB
BR-815BG
BR-726CK
BR-334CR
BR-130CZ
BR-770BCZ
BR-425BO
BR-174CG
BR-382CA
BR-691BX
BR-377BG
BR-493CI
BR-120BY
BR-735CJ
Darca krvi
BR-570CL
BR-394CZ
BR-335BC
BB-039BI
BT-796CK
BR-491CK
BR-501CE
Návšteva
BR-050BD
BR-969AH
BR-698CE
BB-972FT
BR-270CP
DS-589FT
BR-526BI
SB-342BV
BR-377BG
BR-085CU
BR-436BT
BR-804CG
BR-134CC
BR-248BH
VT-752BV
VT-127BT
BR-448BP
BR-270CD
BR-751AX
BR-995CE
BR-339BE
BR-068CN
BR-165BA
BR-660CJ
BR-942CX
BR-782CA
BR-419CF
BT-730GX
BR-407BX
BR-874CN
BR-136BB
BR-877CN
BR-425CD
BR-404CS
BR-138CF
BR-545BG
BR-874BN
BR-233CB
ZV-094BI
BR-851CZ
BR-274BY
BR-843BV
BR-339CG
BR-622BF
BR-293BG
BR-157BR
BR-455BD
BR-823AS
BR-233CN
DD a DSS HRON
BR-682CB
BR-796CL
BR-959CA
BR-693BE
BR-098BC
BR-578BJ
BR-036DE
BR-397CG
BR-767CE
BR-997CL
Cukráreň
BR-896BT
BR-211CM
BR-761CE
BR-051CM
BR-388CM
BR-157CM
BR-267CE
BR-777BF
BR-797CD
BR-398CF
BR-932CL
BR-458CM
BR-603CM
BB-512EK
BR-888BI
BR-798BZ
BR-428CO
BR-511CJ
6U2 9134
BR-699CF
BB-408DP
BB-875CV
PD-114GC
BB-946CN
BR-985BH
BR-012DE
BR-259CL
BR-981BL
BB-783GE
BR-630BU
MT-144DL
BR-964CM
BR-984BL
BR-773BT
BR-142CN
BB-168GG
BR-529CL
ZZ-44141
BR-976CD
BR-407CJ
BR-244BV
BR-793BV
BR-575BV
BR-040CD
BR-941BL
BR-612BS
BR-223CM
BR-426CK
BR-086CB
BR-198DD
BR-088BR
BR-386CN
BR-754CI
BR-051BA
BR-075CN
BR-023CB
Duchovná služba 4x
BR-732AS
BR-433CO
BR-252CG
BR-818BU
BR-837BH
BR-360CO
BR-103AU
BR-663BZ
BR-620BM
BR-490CJ
BR-385AY
BR-468CL
BR-099CP
ZV-130DK
BR-206CP
BR-854 CL
BR-481CT
BR-452CF
BR-383BG
BR-827AN
BB-995HO
BR-019BN
BR-183BM
BR-176AK
BR-476CP
BR-037CD
BR-450CD
BR-915 CC
BR-979BY
BR-554CD
BR-232AX
BR-322CG
BR-272DB
ZA-258EX
BR-279CC
BR-132DD
BR-084CP
BB-188FS
RS-382DG
BR-289CR
RS-157DG
RS-470DT
BR-614CP
BR-733CL
BR-248CS
BR-650CA
BR-454CS
BR-018DC
TT-614JI
BR-761AZ
BB-400GV
BR-997BA
BR-642BF
BR-728CB
BR-782CS
BR-930BR
BR-321BM
BR-836CU
BB-304GZ
BR-653TK
BB-502EX
BR-829CO
BR-722 BC
BR-330BU
RS-195DD
DS-496HA
DS-449HA
BR-051CT
BR-784BP
AA-608AD
BR-138CB
BR-182AG
BR-733CT
BR-644CT
BR-393AN
BR-469AN
BR-462CA
BR-579CO
ZH-868CS
BB-304GZ
BR-323CP
BR-664BH
BR-305CX
BR–801CG
BR-771BF
BB-450GR
BR-426BC
BB-101EZ
BR-585CU
BR-959BS
BR-628CL
BR-336CT
BR-624CU
RS-320DR
BR-914CR
BR-697BT
BB-606HG
BR-752BB
BR-470CZ
BR-607CZ
BB-786DZ
BR-713CV
BR-499CC
BR-071CZ
BR-690CV
BR-149CX
ZC-682AU
BR-009ZC
LM-296CM
BR-521CV
BB-169GH
PK-364FS
BR-893BT
BR-500CX
BR-142CF
BR-833BL
BR-561CX
BR-071DA
BR-691CV
BR-994CJ
BB-345CG
AP6033HC
BB-171GX
BR-888CX
BR-968CI
BR-326CX
BR-217DC
BB-531HY
BR-091CD
BR-725BO
9P46411
RA-724BO
BR-124CA
BR-153DD
BR-396CL
BR-243BI
BR-855CC
BR-042BT
BR-105BX
BR-586 CO
BT-499HC
BR-841CV
BB-221EE
BR-659DA
BR-ROMIK
BR-081BU
BR-699CA
BR-469DD
BR-902DD
BR-325BM
BS-083AT
BO6869EM
BR-674AX
BR-468CL
AA-455EN
BR-976DD
BR-726CF
BB-114IC
BR-370BT
BR-657CV
AA-214CN
LC-071DT
BB-395HY
BR-307CY
BR- 587CD
BB-489HU
BR-283DD
BR-698CU
AA-370DU
AA-372DU
BR-499CS
AA-437DF
BR-314BM
BR-002CL
BR-102CO
BR-848DB
AA-500DF
BR-010DD
ZA-379JY
BR-090CN
BR-353AG
BB-182HN
BR-HAM47
RA-997BK
BR-795BD
BR-764CZ
BR-475CN
BR-120CD
BR-934BU
BR-196CO
BR-178CY
BR-541CZ
BR-443CC
BR-120CB
BR-265BY
RK-740CZ
BR-847CV
AA-251FB
AA-501DF
AA-520DV
AA-908FO
BR-400BE
BR-354DB
BR-805BK
AA-297GI
NR-980EU
BR-906CS
BR-838CX
BR-220DB
AA-368GI
BR-731CU
BR-616CV
AA-015FP
BR-500CK
SA-042CH
AA-239GI
PT-322BB
BR-364CF