Záchranná zdravotná služba

Primár: MUDr. Martin Dobrík
Vedúci záchranár: PhDr. Tomáš Mydlo, MBA

Tel. ZZS: 112, 155 (krajské operačné stredisko Banská Bystrica)

Tel DZS: 048/2820 340 (Dispečing dopravnej zdravotnej služby Brezno)
e-mail: doprava@nspbr.sk

Záchranná zdravotná služba (ZZS) je súčasťou integrovaného záchranného systému SR (IZS). V spolupráci s policajným a hasičským zborom zasahuje pri závažných situáciách, ako sú dopravne nehody, priemyselné havárie, živelné pohromy atď., kde došlo k zraneniu alebo úmrtiu osôb.

ZZS prevádzkovaná Nemocnicou s poliklinikou Brezno, n.o. pozostáva z týchto uzlov:

  • Rýchla lekárska pomoc (RLP) Brezno
  • Rýchla zdravotná služba (RZP) Brusno
  • Rýchla zdravotná služba (RZP) Bystrá
  • Rýchla zdravotná služba (RZP) Pohorelská Maša
  • Rýchla zdravotná služba (RZP) Muránska Huta
  • Dopravná zdravotná služba (DZS) Brezno

Viac o záchrannej zdravotnej službe si môžete prečítať v samostatnom článku o ZZS.

Viac o dopravnej zdravotnej službe sa môžete dočítať v článku tu.