Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Primár: MUDr. Mária Kubišová
Vedúci fyzioterapeut: Bc. Bernadeta Bauerová 

Telefón: 048/ 2820 387
Mail: fro@nspbr.sk

Pozor zmena od 6.4.2020!!Čítajte ďalej TU!

Pracovníci oddelenia:
– 1 lekár – 6 fyzioterapeutov
– 2 Maséri
– 1 dokumentačný pracovník

Informácie:

Samostatný článok o oddelení si môžete prečítať tu.

Indikovať rehabilitačnú liečbu môže výlučne rehabilitačný lekár. Zhodnotí a naordinuje liečbu pacientov s ochorením pohybového aparátu, pacientov po úrazoch, s neurologickými ochoreniami, po operáciách, s kardiovaskulárnymi a dýchacími chorobami, v detskom veku aj dospelých. Pacientov môže poslať na rehabilitáciu všeobecný lekár alebo špecialista s výmenným lístkom (doporučením na liečbu).

Ak sa prídete na rehabilitačné oddelenie liečiť, zastavte sa najprv v kartotéke. Lekár na ambulancii vykoná vstupné vyšetrenie, naordinuje kompletnú rehabilitačnú liečbu a pacient sa vráti znovu do kartotéky kde ho sestrička načasuje na naordinované procedúry. Pacienti sa na vstupné a kontrolné vyšetrenia objednávajú.
Prednostne sa vyšetrujú zdravotnícky pracovníci, malé deti a pacienti podľa akútnosti ochorenia.

Pracovný čas oddelenia:
Pondelok až Piatok od 7:00 – 15:00
Od 12:00 – 12:30 Obed.prestávka

Oddelenie vykonáva:

– Elektroliečbu pri ktorej sa využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie,ktorá ovplyvňuje metabolizmus tkanív alebo funkciu orgánov
– jednosmerné prúdy – galvanizácia, ionoforéza, hydrogalvan
– impulzné a striedavé – elektrogymnastika,elektrostimulácia ochrnutých a oslabených svalov
– zmiešané prúdy – diadynamické prúdy
– strednofrekvenčné prúdy – interdyn, tens prúdy
– vysokofrekvenčné prúdy – ultrazvuk
– magnetoterapiu
– svetloliečbu – solux, UV žiarenie, laser
– telefónny kontakt 048/2820 395

Teploliečba
– parafínové obklady – prehriatie svalov a kĺbov
– Kenny náparky – zohriatie svalov tváre pri obrne periférneho nervu

Liečebné masáže ručné – masáž klasická jednej alebo viacerých častí tela
– masáž reflexná – ovplyvňuje sekundárne reflexné zmeny v mäkkých tkanivách
– lymfodrenáž manuálna – na ovplyvnenie lymfatického cievneho systému
– mäkké techniky /ovplyvnenie reflexných zmien/

Liečebná telesná výchova – cielené využívanie pohybu ako prostriedku liečby pod odborným dohľadom
– pasívna LTV – s pomocou fyzioterapeuta / trakcie, polohovanie, pasívne cvičenie/
– aktívna a asistovaná LTV /PIR-postizommetrická relaxácia, AGR- antigravitačná relaxácia, cvičenie v odĺahčení, cvičenie na Bosu, cvičenie s pásmi
– špeciálne metodiky – LTV podľa Kabata, Bobatha, Brunkowej, cvičenie s fitloptou a na nestabilných plošinách, SM systém
– odborná inštruktáž o používaní kompenzačných pomôcok, posturálnej životospráve, sociálno – rehabilitačná verbálna intervencia, škola chrbtice
Tieto liečebné výkony vykonávame na oddelení ambulantným pacientom a tiež pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach.

Cenník výkonov

Klasická masáž:
– čiastočná v trvaní 15 min. – 8€
– celková v trvaní 40 min. – 20€
Reflexná masáž:
– Jedna zostava 20 min. – 10€
Reflexná masáž chodidiel:
– Jedna zostava 20 min. – 12€
Manuálna lymfodrenáž:
– Jedna zostava 60 min. – 18€
Parafínový zábal:
– Jedno sedenie 15-20 min. – 6€
Kineziotaping
– Jedno sedenie za poplatok 5€
Objednanie: t.č. 0482820387 – štvrtok 15:00 – 16:00