Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. ,
Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
zapísaná v registri neziskových organizácií Okresného úradu Banská Bystrica pod reg. č.: OVVS/NO-14/2002
v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ 

DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687 

Bankové spojenie: Tatra banka , a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736
IBAN pre darovanie: SK13 1100 0000 0026 2177 8738 

  • e-mail: nspbr@nspbr.sk
  • tel.č. spojovateľka/vrátnica: 048/2820 111
  • tel.č. informácie/recepcia: 048/2820 110

Hovorca nemocnice: JUDr. Karol Vojtko 048/2820 139, pravne@nspbr.sk

Žiadosti do zamestnania: Ing. Veronika Dvorská 048/2820 489, personalne@nspbr.sk

Zaujíma nás Váš názor, preto v prípade podnetov, nápadov, vašich názorov alebo vylepšení píšte na adresu: vasnazor@nspbr.sk
Ak máte podozrenie na protispoločenskú činnosť, píšte na adresu: oznamovatel@nspbr.sk. Viac informácii ku smernici nájdete tu.
V prípade sťažností píšte na adresu: pravne@nspbr.sk

V prípade, že hľadáte duchovnú službu pre našich pacientov, ich kontakty nájdete tu.

Viac o nemocnici si prečítajte tu.

Viac o jednotlivých oddeleniach si prečítajte v samostatných článkoch tu.


Zväčšiť mapu