Detské oddelenie – ambulancia

Detská príjmová – ambulancia

Lekár: MUDr. Vladimír Holec, PhD.
MUDr. Norbert Surový
Sestra: Daniela Bauerová
Telefón: 048/2820 316

Miesto: prízemie – príjem detskej časti polikliniky

Ordinačné hodiny:

ordinačné hod.
predpoludním
obedňajšia
prestávka
ordinačné hod.
popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00

Pozn.:
7:00 – 8:00 Odbery
13:00 – 15:00 Administratíva

Zmluvné vzťahy: