Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.

Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.
(Bronchoskopia, pľúcna ambulancia)

Lekár: † MUDr. Zdena Volentierová
Diplomovaná sestra: Blažena Ľuptovčiaková
Telefón: 048/ 2820 457 od 11:00 do 12:30 a od 14:00 do 14:45 v inom čase sa nedá dovolať

Upozornenie: pľúcna ambulancia až do odvolania neordinuje!

Hľadáme lekára!  Pacientov prosíme aby sa obrátili na pľúcne ambulancie v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

Miesto: 1. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Utorok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Streda neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Štvrtok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Piatok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa

Pozn.:

Zmluvné vzťahy: