Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.

Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.
(Bronchoskopia)

Lekár: MUDr. Zdena Volentierová
Diplomovaná sestra: Blažena Ľuptovčiaková
Telefón: 048/ 2820 457

Miesto: 1. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Streda neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00

Pozn.:

14:00-15:00 administratíva

Zmluvné vzťahy: