Urgentný príjem

Urgentný príjem 1. typu

(CPCH, Centrálny príjem chorých)

Primár: MUDr. Martin Dobrík
Garant: MUDr. Emília Zlevská
Vedúca sestra: Bc. Jana Niklová

Miesto: prízemie pri vrátnici
Tel: 048/2820 488
e-mail: urgent@nspbr.sk

Viac o oddelení sa môžete dočítať v samostatnom článku tu.

Urgentný príjem je samostatné oddelenie. Slúži k ošetreniu, liečbe a príjmu pacientov s ohrozením vitálnych funkcií dovezených posádkami ZZS, odoslaných obvodnými lekármi  v pracovných dňoch, alebo lekármi LSPP v ústavnej pohotovostnej službe alebo aj bez doporučenia. ÚP zabezpečuje odborné lekárske vyšetrenie ako aj všetky administratívne činnosti okolo plánovaných aj neplánovaných hospitalizácií,  prepustenia pacientov domov, preberajú, odovzdávajú a uschovávajú sa tu zvršky v šatni, pacientom sa vydáva potvrdene o úschove ako aj uloženie cenností v trezore oddelenia.  Hygienickú očistu, doprevádzanie na RTG, SONO, CT a  odsun pacientov na príslušné oddelenie vykonávajú  sanitári. Slúžiaca sestra sprehľadňuje, rozdeľuje a uprednostňuje pacientov s akútnymi ťažkosťami.

Na ÚP v infúznej miestnosti na lôžku je možné krátkodobé uloženie pacienta na preklenutie času pri čakaní na laboratórne výsledky, výsledky CT a RTG ako aj podávania infúznej liečby , do ukončenie diferenciálno diagnostického procesu, buď je pacient hospitalizovaný , prepustený domov s príslušným doporučením  ďalšej liečby, alebo je preložený na vyššie pracovisko do iného zdravotníckeho zariadenia. V nepretržitej prevádzke pracujú tímovo neurológ, chirurg alebo traumatológ , internista ako aj sestry záchranári a sanitári. Skladá sa z troch ambulancii chirurgicko – traumatologická, neurologická a interná, ktoré v pracovných dňoch od 15:00 do 7:00 a cez  sviatky a víkendy od 7:00 do 7:00 fungujú ako ústavná pohotovostná služba.

Ústavná pohotovostná služba nie je určená pre pacientov s dlhodobými zdravotnými problémami, ktorí majú byť vyšetrení svojimi obvodnými lekármi v pracovných dňoch v doobedňajších  hodinách  alebo lekármi špecializovaných ambulancií. Vyšetrenia v ústavnej pohotovostnej službe sú základné nenahrádzajú vyšetrenia ordinované odbornými lekármi na príslušných odborných ambulanciách. Pacienti privážaný ZZS sú ošetrovaní prednostne preto čakanie na vyšetrenie môže trvať aj niekoľko hodín.