Urgentný príjem

Urgentný príjem 1. typu

(CPCH, Centrálny príjem chorých)

Primár: MUDr. Martin Dobrík
Garant: MUDr. Emília Zlevská
Vedúca sestra: Bc. Jana Niklová

Miesto: prízemie pri vrátnici
Tel: 048/2820 488
e-mail: urgent@nspbr.sk

Viac o oddelení sa môžete dočítať v samostatnom článku tu.

Urgentný príjem je samostatné oddelenie. Slúži k ošetreniu, liečbe a príjmu pacientov s ohrozením vitálnych funkcií dovezených posádkami ZZS, odoslaných obvodnými lekármi  v pracovných dňoch, alebo lekármi LSPP v ústavnej pohotovostnej službe alebo aj bez doporučenia. ÚP zabezpečuje odborné lekárske vyšetrenie ako aj všetky administratívne činnosti okolo plánovaných aj neplánovaných hospitalizácií,  prepustenia pacientov domov, preberajú, odovzdávajú a uschovávajú sa tu zvršky v šatni, pacientom sa vydáva potvrdene o úschove ako aj uloženie cenností v trezore oddelenia.  Hygienickú očistu, doprevádzanie na RTG, SONO, CT a  odsun pacientov na príslušné oddelenie vykonávajú  sanitári. Slúžiaca sestra sprehľadňuje, rozdeľuje a uprednostňuje pacientov s akútnymi ťažkosťami.

Na UP v infúznej miestnosti na lôžku je možné krátkodobé uloženie pacienta na preklenutie času pri čakaní na laboratórne výsledky, výsledky CT a RTG ako aj podávania infúznej liečby , do ukončenie diferenciálno diagnostického procesu, buď je pacient hospitalizovaný , prepustený domov s príslušným doporučením  ďalšej liečby, alebo je preložený na vyššie pracovisko do iného zdravotníckeho zariadenia. V nepretržitej prevádzke pracujú tímovo neurológ, chirurg alebo traumatológ , internista ako aj sestry záchranári a sanitári. Skladá sa z troch ambulancii chirurgicko – traumatologická, neurologická a interná, ktoré v pracovných dňoch od 15:00 do 7:00 a cez  sviatky a víkendy od 7:00 do 7:00 fungujú ako ústavná pohotovostná služba.

Ústavná pohotovostná služba nie je určená pre pacientov s dlhodobými zdravotnými problémami, ktorí majú byť vyšetrení svojimi obvodnými lekármi v pracovných dňoch v doobedňajších  hodinách  alebo lekármi špecializovaných ambulancií. Vyšetrenia v ústavnej pohotovostnej službe sú základné nenahrádzajú vyšetrenia ordinované odbornými lekármi na príslušných odborných ambulanciách. Pacienti privážaný ZZS sú ošetrovaní prednostne preto čakanie na vyšetrenie môže trvať aj niekoľko hodín.

Od 11.6.2021 je možné zaplatiť poplatky aj platobnou kartou.