Objednávky a faktúry

Vyhotovené objednávky tovarov a služieb

Vyhotovené objednávky tovarov a služieb podľa § 5b ods. 1 písmeno a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávkyCena s DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum vystaveniaDodávateľSídloIČO Podpísal/a Funkcia
1415/2020Dezinfekcia sanitiek - 6 ks germicídnych žiaričov pre sanitné vozidlá dopravnej zdravotnej služby2 484,00-30.10.2020Nexa s.r.o.Sasinkova 9, 921 41 Piešťany36239798Ing. Jaroslav Mačejovskýriaditeľ nemocnice
1430/2020Dezinfekcia sanitiek - 8 ks germicídnych žiaričov pre sanitné vozidlá záchrannej zdravotnej služby3 312,00-03.12.2020Nexa s.r.o.Sasinkova 9, 921 41 Piešťany36239798Ing. Jaroslav Mačejovskýriaditeľ nemocnice
1416/2020Rozšírenie rozvodu O2 - Rozšírenie rozvodu kyslíka detské oddelenie13 349,10-30.10.2020MZ SLOVAKIA, s.r.o.Pražská 502/4, 040 11 Košice34128557Ing. Jaroslav Mačejovskýriaditeľ nemocnice
1417/2020Rozšírenie rozvodu O2 - Rozšírenie rozvodu kyslíka chirurgické oddelenie12 459,04-30.10.2020MZ SLOVAKIA, s.r.o.Pražská 502/4, 040 11 Košice34128557Ing. Jaroslav Mačejovskýriaditeľ nemocnice
231/2021Zobrazovacia technika17 928,00-08.07.2021TatraMed Software s.r.o.Líščie údolie 9, 841 01 Bratislava47025328Ing. Jaroslav Mačejovský riaditeľ nemocnice